Thứ 7, 06/03/2021 - 21:46

Bao giờ Bộ trưởng Giáo dục thực hiện lời hứa của mình?

Đại biểu Nguyễn Thị Thu Dung (Thái Bình) đặt câu hỏi với Bộ trưởng GD&ĐT Phùng Xuân Nhạ trong phiên chất vấn sáng nay (6/11).

Bộ trưởng Bộ GD&ĐT Phùng Xuân Nhạ

Bộ trưởng Bộ GD&ĐT Phùng Xuân Nhạ

Đã gần 5 năm qua, hai bộ (Bộ GD&ĐT và Bộ LĐTB&XH) nhùng nhằng mãi không ra được quy định khối lượng kiến thức tối thiểu ở bậc THPT cho học sinh học nghề. Trong khi đó, chương trình các môn văn hóa chia theo 3 ban A, B, C trước đây do Bộ GD-ĐT ban hành cho các trường trung cấp chuyên nghiệp đã cho thấy sự lỗi thời, cần được xây dựng lại.

Luật giáo dục nghề nghiệp hiện hành được thông qua chỉ với 55,3% tại Quốc hội khóa trước. Đó là luật đạt kỷ lục thấp nhất để được thông qua vì có quá nhiều điều mang nặng duy ý chí, thiếu nghiên cứu thấu đáo, xa thực tiễn của Việt Nam và thế giới nên khó khả thi.

Ví dụ, Luật giáo dục nghề nghiệp quy định mục tiêu đào tạo trình độ trung cấp thì chỉ có một mục tiêu duy nhất nhưng có đến 3 khung thời gian đào tạo sau lớp 9 là trung cấp 1-2-3 năm và đều cho ra một loại văn bằng gọi là trung cấp (diploma).

Sự phi thực tế này khiến không thể xây dựng được chương trình đào tạo theo các tiêu chuẩn nghề nghiệp và không thể công nhận văn bằng loại này với các quốc gia khác vì không có quốc gia nào có loại đào tạo trung cấp chỉ 1-2 năm, bỏ qua các môn học văn hóa.

Thêm nữa, nếu học sinh học trung cấp xong muốn học lên cao đẳng phải học bổ sung các môn văn hóa... điều này vi phạm nguyên tắc sư phạm tối quan trọng là kỹ năng nghề nghiệp phải được phát triển trên nền tảng kiến thức và kiến thức phải hỗ trợ phát triển kỹ năng.

Tại phiên chất vấn sáng nay (6/11), Đại biểu Nguyễn Thị Thu Dung (tỉnh Thái Bình) đặt câu hỏi cho Bộ trưởng Bộ GD&ĐT Phùng Xuân Nhạ về nguyên nhân đến nay Luật Giáo dục nghề nghiệp thi hành 5 năm, Bộ trưởng đã hứa tháng 9/2020 sẽ ban hành hướng dẫn về khối lượng văn hóa dạy trong các trường nghề, song tới nay vẫn chưa có tín hiệu gì? 

“Lý do là gì và bao giờ Bộ trưởng thực hiện lời hứa của mình?”, nữ đại biểu chất vấn Tư lệnh ngành Giáo dục.

Trả lời câu hỏi này, Bộ trưởng Bộ GD&ĐT Phùng Xuân Nhạ cho biết, khối lượng văn hóa được dạy trong các trường phổ thông, trường nghề là vấn đề hết sức phức tạp, Bộ đã chỉ đạo các ban soạn thảo tính toán phù hợp.

Trong quá trình chuẩn bị thông tư, Bộ LĐTB và XH chỉ đạo các trường nghề vẫn dạy theo chương trình và theo quy định.

Theo Luật Giáo dục năm 2019 thì các trường nghề được dạy văn hóa, “chúng tôi đã thảo luận với Bộ LĐTBXH về vấn đề này, đã xong dự thảo thông tư, cuối năm nay dự kiến ban hành, nhưng cần tránh chồng chéo”. – Tư lệnh ngành Giáo dục nói.

“Chúng tôi đã có công văn trả lời Bộ LĐTBXH, theo đó các trường nghề tiếp tục dạy nội dung hiện hành cho tới khi có văn bản mới. Chúng tôi cố gắng ban hành thông tư khả thi, thực tế”. - Bộ trưởng Bộ GD&ĐT Phùng Xuân Nhạ cho biết thêm. 

Tác giả: LAM SONG
Tin liên quan