Thứ 5, 22/08/2019 - 15:35
A- A A+ | Chia sẻ bài viết lên facebook Chia sẻ bài viết lên twitter Chia sẻ bài viết lên google+ Tăng tương phản Giảm tương phản

Cần ưu đãi đầu tư vào công nghiệp hỗ trợ cho ngành cơ khí chế tạo

Hiện nay, đầu tư vào công nghiệp hỗ trợ ngành cơ khí chế tạo là lĩnh vực được đặc biệt ưu đãi đầu tư (Luật Đầu tư 2014), được ưu đãi về thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp.

Danh mục sản phẩm ưu tiên và xác nhận ưu đãi theo Nghị định 111/2015 đã cụ thể hóa về phát triển công nghiệp hỗ trợ… Tuy nhiên doanh nghiệp cơ khí còn khó tiếp cận được với các chính sách ưu đãi này.

Văn bản hướng dẫn cần ưu đãi cho doanh nghiệp và nhà đầu tư theo hướng đơn giản và thông thoáng hơn, danh mục sản phẩm ưu đãi cần cụ thể. Đặc biệt, doanh nghiệp cần dễ dàng tiếp cận được với nguồn vốn vay dài hạn cho đầu tư phát triển.

Bên cạnh đó, khuyến khích và thu hút mọi nguồn vốn từ các thành phần kinh tế, ưu đãi và tạo môi trường dễ dàng để tư nhân có thể đầu tư, thành lập các doanh nghiệp sản xuất sản phẩm công nghiệp hỗ trợ ngành cơ khí. Các tổ chức, cá nhân thuộc mọi thành phần kinh tế mua sản phẩm công nghiệp hỗ trợ sản xuất tại Việt Nam có thể được ưu tiên xem xét cho vay vốn từ nguồn tín dụng đầu tư phát triển của nhà nước. Ngoài ra, các dự án đầu tư sản xuất các sản phẩm công nghiệp hỗ trợ ngành cơ khí chế tạo có nhu cầu vay vốn nước ngoài có thể được Chính phủ xem xét bảo lãnh vốn vay cho từng trường hợp cụ thể.

Nhà nước xem xét có thể dành một phần nguồn vốn ODA cho ngành cơ khí, đồng thời có chính sách thu hút, khuyến khích, hướng nguồn vốn đầu tư FDI vào lĩnh vực công nghiệp hỗ trợ ngành cơ khí.

Lê Dương Quang - Chủ tịch Hiệp hội Công nghiệp hỗ trợ Việt Nam (VASI) - Bảo Lâm ghi

Tác giả: Lê Dương Quang - Chủ tịch Hiệp hội Công nghiệp hỗ trợ Việt Nam (VASI) - Bảo Lâm ghi
Nguồn: enternews.vn