Thứ 4, 27/05/2020 - 11:01

Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam: Phát huy vai trò đầu mối cho hoạt động ngân hàng

Sau 25 năm thành lập, Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam đã phát huy vai trò làm đầu mối, tích cực tham gia đóng góp xây dựng cơ chế, chính sách, pháp luật liên quan hoạt động ngân hàng, phối hợp với các cơ quan quản lý nhà nước để tháo gỡ, giải quyết những khó khăn, vướng mắc, tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động của các tổ chức hội viên.  

Đó là khẳng định của ông Phan Đức Tú- Chủ tịch Hội đồng Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam tại lễ kỷ niệm 25 năm thành lập, ngày 14/5/2019 tại Hà Nội.

Trong suốt 25 năm qua, Hiệp hội Ngân hàng đã luôn đồng hành với các tổ chức hội viên, thực hiện tốt chức năng trung gian tài chính, là kênh huy động vốn và cung ứng vốn chủ yếu cho nền kinh tế, đáp ứng đầy đủ nhu cầu vốn và các sản phẩm dịch vụ, tiện ích ngân hàng cho các tổ chức, cá nhân.

hiep hoi ngan hang viet nam phat huy vai tro dau moi cho hoat dong ngan hang
Hiệp hội Ngân hàng đón nhận Cờ Thi đua của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

Với 65 tổ chức hội viên, hầu hết các ngân hàng thương mại Việt Nam, trong đó có những ngân hàng lớn, các hội viên của Hiệp hội Ngân hàng đóng vai trò chủ chốt trên thị trường tiền tệ, tín dụng của Việt Nam (chiếm tỷ trọng 92% tổng tài sản toàn ngành, với khoảng 10,2 triệu tỷ đồng). Bên cạnh đó, Hiệp hội Ngân hàng còn có 3 tổ chức trực thuộc đang hoạt động là Hội thẻ Ngân hàng, Câu lạc bộ Pháp chế Ngân hàng và Câu lạc bộ Công nghệ tài chính ngân hàng (Câu lạc bộ Fintech).

Hiệp hội Ngân hàng cũng đã thúc đẩy sự hợp tác giữa ngân hàng và các công ty fintech, tham gia xây dựng khuôn khổ pháp lý cho hoạt động fintech và hình thành hệ sinh thái fintech ở Việt Nam.

Bước vào giai đoạn mới, môi trường hoạt động của ngân hàng sẽ có nhiều thay đổi, cạnh tranh ngày càng gay gắt, công nghệ ngân hàng tiếp tục phát triển nhanh và mạnh mẽ, khuôn khổ pháp lý ngày càng chặt chẽ, tạo ra những thuận lợi và cơ hội mới, nhưng khó khăn và thách thức mà các ngân hàng phải đối mặt cũng rất lớn. Để thích ứng tốt hơn với tình hình và yêu cầu mới, các tổ chức tín dụng Việt Nam sẽ phải tiếp tục thực hiện việc tái cơ cấu theo phương án được duyệt, tích cực xử lý nợ xấu; chú trọng nâng cao năng lực quản trị, năng lực tài chính theo chuẩn mực quốc tế; tăng cường đầu tư, nâng cấp hạ tầng, ứng dụng công nghệ mới nhằm nâng cao năng suất, hiệu quả hoạt động, đáp ứng tốt hơn nhu cầu của khách hàng; phát triển lành mạnh, an toàn và bền vững; nâng cao sức cạnh tranh và khả năng hội nhập quốc tế; góp phần đắc lực vào việc thực hiện chiến lược của ngành và chính sách phát triển kinh tế - xã hội của Đảng và Nhà nước.

Để đồng hành và hỗ trợ cho các tổ chức hội viên, ông Phan Đức Tú cho biết, hoạt động của Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam sẽ tiếp tục đổi mới mạnh mẽ, với những trọng tâm: làm tốt hơn nữa công tác tham gia xây dựng cơ chế, chính sách, hoàn thiện khuôn khổ pháp lý cho hoạt động ngân hàng, tạo môi trường thuận lợi cho hoạt động kinh doanh của các tổ chức hội viên; tham gia tích cực và hiệu quả hơn nữa trong việc cải cách các thủ tục hành chính, giảm chi phí tuân thủ cho các tổ chức hội viên. Đồng thời, hỗ trợ việc triển khai và thực thi có hiệu quả các chủ trương, chính sách, định hướng, điều hành của Chính phủ và Ngân hàng Nhà nước. Bên cạnh đó, tiếp tục tăng cường và mở rộng quan hệ hợp tác quốc tế, đem lại lợi ích thiết thực cho tổ chức hội viên, thực hiện tốt trách nhiệm và cam kết với các đối tác nước ngoài, góp phần nâng cao vị thế của Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam.

Tin liên quan