Thứ 6, 29/10/2021 - 00:06

Chính phủ khóa XV có 4 Phó Thủ tướng

Sáng 28/7, Quốc hội đã biểu quyết thông qua Nghị quyết về cơ cấu số lượng thành viên Chính phủ nhiệm kỳ Quốc hội khóa XV gồm 27 thành viên.

Sáng 28/7, tiếp tục chương trình kỳ họp thứ nhất, dưới sự điều hành của Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, với tổng số 479/479 số phiếu tán thành, đạt tỷ lệ 95,99% (tính trên tổng số đại biểu), Quốc hội đã biểu quyết thông qua Nghị quyết về cơ cấu số lượng thành viên Chính phủ nhiệm kỳ Quốc hội khóa XV.

Kết quả biểu quyết

Kết quả biểu quyết

Nghị quyết nêu rõ, cơ cấu số lượng thành viên Chính phủ nhiệm kỳ Quốc hội khóa XV gồm 27 thành viên, gồm: Thủ tướng Chính phủ; 4 Phó Thủ tướng Chính phủ; 18 Bộ trưởng các Bộ: Quốc phòng; Công an; Ngoại giao; Nội vụ; Tư pháp; Kế hoạch và Đầu tư; Tài chính; Công thương; Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Giao thông vận tải; Xây dựng; Tài nguyên và Môi trường; Thông tin và Truyền thông; Lao động - Thương binh và Xã hội; Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Khoa học và Công nghệ; Giáo dục và Đào tạo; Y tế.

Bên cạnh đó, Chính phủ nhiệm kỳ Quốc hội khóa XV có 4 Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, gồm: Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc; Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam; Tổng Thanh tra Chính phủ; Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ.

Nghị quyết cũng quy định Thủ tướng Chính phủ trình Quốc hội phê chuẩn đề nghị bổ nhiệm Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng và Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ. Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ khi được Quốc hội biểu quyết thông qua (ngày 28/7).

Trước đó, Ủy ban Thường vụ Quốc hội báo cáo kết quả thảo luận tại đoàn, đồng thời Thủ tướng Chính phủ báo cáo Quốc hội về việc giải trình, tiếp thu ý kiến của đại biểu về cơ cấu số lượng thành viên Chính phủ.

Tác giả: Hạnh Nguyên
Tin liên quan