Thứ 5, 23/09/2021 - 21:08

Khắc phục tình trạng đầu tư dàn trải, giảm tối đa số lượng các dự án khởi công mới

Theo Nghị quyết kế hoạch đầu tư công trung hạn vừa được Quốc hội thông qua, giai đoạn 2021-2025, tình trạng đầu tư phân tán, dàn trải, kéo dài sẽ được khắc phục, giảm tối đa số lượng các dự án khởi công mới.

Sáng 28/7, với đa số đại biểu tán thành, Quốc hội đã biểu quyết thông qua Nghị quyết về kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025.

Quốc hội thông qua nghị quyết

Quốc hội thông qua nghị quyết

Theo đó, tổng mức vốn đầu tư trung hạn nguồn ngân sách Nhà nước giai đoạn 2021-2025 là 2,87 triệu tỷ đồng; Tổng vốn đầu tư toàn xã hội bình quân 5 năm khoảng 32-34% GDP, tỷ trọng vốn đầu tư công bình quân 5 năm khoảng 16-17% tổng vốn đầu tư toàn xã hội;

Phấn đấu tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công bình quân giai đoạn 2021-2025 đạt trên 90% kế hoạch Quốc hội giao; Số dự án hoàn thành trong giai đoạn đạt trên 80% tổng số dự án được bố trí vốn.

Kế hoạch cũng xác định, định hướng đầu tư có trọng tâm, trọng điểm, đồng bộ, hiện đại, sớm hoàn thành đưa các công trình đi vào sử dụng, phát huy hiệu quả thực tế; Tập trung đầu tư cho các chương trình mục tiêu quốc gia, các dự án quan trọng quốc gia, dự án trọng điểm, có sức lan tỏa cao, có ý nghĩa thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao năng lực cạnh tranh của nền kinh tế, tạo đột phá thu hút vốn đầu tư theo phương thức đối tác công tư;

Đồng thời, khắc phục tình trạng đầu tư phân tán, dàn trải, kéo dài, giảm tối đa số lượng các dự án khởi công mới.

Theo Nghị quyết, 65.795 tỉ đồng vốn kế hoạch đầu tư trung hạn nguồn ngân sách Nhà nước giai đoạn 2021 - 2025 sẽ được dành để tiếp tục thực hiện 3 dự án quan trọng quốc gia, gồm: Dự án thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư Cảng hàng không quốc tế Long Thành, dự án xây dựng một số đoạn đường bộ cao tốc trên tuyến Bắc - Nam phía đông (giai đoạn 1) và dự án Hồ chứa nước Ka Pét (Bình Thuận).

Ngoài ra, sẽ bố trí 38.738 tỉ đồng vốn kế hoạch đầu tư trung hạn nguồn ngân sách Nhà nước giai đoạn 2021 - 2025 để đầu tư dự án quan trọng quốc gia đường bộ cao tốc Bắc - Nam tuyến phía đông giai đoạn 2021 - 2025 (giai đoạn 2); Đồng thời, bố trí 78.719 tỉ đồng để đầu tư các dự án đường bộ cao tốc, dự án trọng điểm khác.

Tin liên quan