Thứ 5, 23/09/2021 - 22:31

Quốc hội phê chuẩn bổ nhiệm 4 Thẩm phán Tòa án Nhân dân Tối cao

Với tổng số 472/476 số phiếu tán thành, đạt tỷ lệ 94,59% (tính trên tổng số đại biểu), Quốc hội đã biểu quyết thông qua Nghị quyết về phê chuẩn việc bổ nhiệm nhân sự Thẩm phán Tòa án Nhân dân Tối cao.

Sáng 28/7, Ủy ban Thường vụ Quốc hội báo cáo kết quả thảo luận tại Đoàn đề nghị phê chuẩn việc bổ nhiệm nhân sự Thẩm phán Tòa án Nhân dân Tối cao.

Sau khi Chánh án Tòa án Nhân dân Tối cao giải trình, tiếp thu ý kiến của đại biểu, Quốc hội phê chuẩn việc bổ nhiệm nhân sự Thẩm phán Tòa án Nhân dân Tối cao bằng hình thức bỏ phiếu kín.

Đại biểu Quốc hội bỏ phiếu kiện toàn nhân sự

Đại biểu Quốc hội bỏ phiếu kiện toàn nhân sự

Kết quả kiểm phiếu vừa được công bố cho thấy, những người được phê chuẩn bổ nhiệm gồm: Ông Nguyễn Văn Dũng - Phó Chánh án Tòa án Nhân dân cấp cao tại Đà Nẵng, ông Ngô Tiến Hùng - Chánh Văn phòng Tòa án Nhân dân Tối cao, ông Nguyễn Biên Thùy - Chánh án Tòa án Nhân dân tỉnh Bến Tre và bà Đào Thị Minh Thủy - Phó Chánh án Tòa án Nhân dân cấp cao tại Hà Nội.

Quốc hội cũng đã biểu quyết thông qua Nghị quyết về phê chuẩn việc bổ nhiệm nhân sự Thẩm phán Tòa án Nhân dân tối cao với 472/476 số phiếu tán thành, đạt tỷ lệ 94,59% (tính trên tổng số đại biểu). Nghị quyết có hiệu lực thi hành từ ngày 1/10/2021

Căn cứ Nghị quyết của Quốc hội, Chủ tịch nước sẽ bổ nhiệm các ông, bà nêu trên làm Thẩm phán Tòa án Nhân dân Tối cao.

Tác giả: Tú Linh
Tin liên quan