Thứ 4, 28/07/2021 - 19:41

Hà Nội hỗ trợ kết nối giao thương, tiêu thụ sản phẩm OCOP

Để đẩy mạnh phát triển chương trình OCOP, thời gian qua Hà Nội đã tích cực triển khai nhiều chương trình xây dựng, phát triển và kết nối tiêu thụ sản phẩm.

Hỗ trợ 1.054 sản phẩm kết nối giao thương

UBND thành phố Hà Nội đã ban hành Kế hoạch số 146/KH-UBND ngày 14/6/2021 về thực hiện Chương trình Mỗi xã một sản phẩm (OCOP) thành phố Hà Nội năm 2021.

Trên cơ sở kết quả thực hiện năm 2020, UBND thành phố ban hành kế hoạch thực hiện Chương trình OCOP thành phố năm 2021 với 8 nội dung chính. Cụ thể bao gồm: Xây dựng hệ thống chỉ đạo, thực hiện Chương trình OCOP từ thành phố đến cơ sở; Tuyên truyền, nâng cao nhận thức về Chương trình OCOP; Đào tạo, tập huấn nâng cao chất lượng nguồn lực; Triển khai đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP; Phát triển, nâng cấp sản phẩm OCOP; Tổ chức các hoạt động xúc tiến thương mại sản phẩm OCOP; Nâng cao năng lực quản lý, kinh nghiệm triển khai Chương trình OCOP; Kiểm tra, giám sát các chủ thể quản lý, duy trì, phát triển sản phẩm OCOP.

Hà Nội hỗ trợ kết nối giao thương, tiêu thụ sản phẩm OCOP

Hà Nội hỗ trợ 1.054 sản phẩm OCOP kết nối giao thương, tiêu thụ sản phẩm

Thông qua các nội dung trên nhằm hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu Chương trình số 04-CTr/TU của Thành ủy (khóa XVII) về “Đẩy mạnh thực hiện hiệu quả Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới gắn với cơ cấu lại ngành Nông nghiệp và phát triển kinh tế nông thôn, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nông dân giai đoạn 2021-2025”.

Cùng với đó, phát triển kinh tế khu vực nông thôn theo hướng phát triển nội lực và gia tăng giá trị; Phát triển sản phẩm nông nghiệp, phi nông nghiệp, dịch vụ có lợi thế, chủ lực trên địa bàn thành phố đạt tiêu chuẩn, có khả năng cạnh tranh trên thị trường trong nước và quốc tế; Đẩy mạnh các hoạt động xúc tiến thương mại và quảng bá thương hiệu sản phẩm OCOP.

Thành phố phấn đấu, năm 2021, tổ chức đánh giá, phân hạng các sản phẩm đăng ký tham gia Chương trình OCOP cấp thành phố theo đúng quy định, phấn đấu có khoảng 400 sản phẩm đạt từ 3 sao trở lên và 10 sản phẩm tiềm năng 5 sao tham gia đánh giá và phân hạng sản phẩm cấp quốc gia; Phát triển mới 30-40 điểm giới thiệu và bán sản phẩm OCOP trên địa bàn thành phố.

Đáng chú ý, UBND thành phố sẽ chỉ đạo các cơ quan, đơn vị liên quan hướng dẫn, hỗ trợ 1.054 sản phẩm của 255 chủ thể đã được thành phố phê duyệt kết quả đánh giá, phân hạng cấp thành phố tham gia các hoạt động kết nối giao thương, tiêu thụ sản phẩm.

Nỗ lực để sản phẩm OCOP có cơ hội xuất khẩu ra nước ngoài

Theo Văn phòng điều phối Nông thôn mới Hà Nội, hiện Thành phố có 313 làng nghề, làng nghề truyền thống đã được công nhận thuộc 23 quận, huyện và thị xã trong đó có 12 làng được công nhân danh hiệu làng nghề, 301 làng được công nhận danh hiệu Làng nghề truyền thống.

Các sản phẩm của làng nghề đa dạng nhiều chủng loại, đa số mẫu mã đẹp, chất lượng tốt, một số có thế mạnh cạnh tranh trên thị trường trong và ngoài nước, bao gồm: Sản phẩm may mặc; sản phẩm gốm sứ; sản phẩm dệt và thêu, ren truyền thống; Đồ gỗ phục vụ tiêu dùng và xây dựng; sản phẩm cơ khí...

Để đẩy mạnh phát triển chương trình OCOP, thời gian qua Hà Nội đã tích cực triển khai nhiều chương trình xây dựng, phát triển và kết nối tiêu thụ sản phẩm. Kết quả đến nay, Hà Nội đã đánh giá, phân hạng và được UBND TP. Hà Nội công nhận 1.054 sản phẩm OCOP, trong đó có 17 sản phẩm tiềm năng 5 sao (chiếm 1,6%).

Hà Nội hỗ trợ kết nối giao thương, tiêu thụ sản phẩm OCOP

Thời gian qua Hà Nội đã tích cực triển khai nhiều chương trình xây dựng, phát triển và kết nối tiêu thụ sản phẩm

Chương trình OCOP thu hút sự tham gia của 72 doanh nghiệp, 82 hợp tác xã và 101 hộ sản xuất kinh doanh, góp phần giải quyết được trên 5.000 lao động khu vực nông thôn. Đặc biệt, Hà Nội có 1.054 sản phẩm OCOP được công nhận phần lớn thuộc nhóm các ngành nghề nông thôn. Cụ thể, có 691 sản phẩm thực phẩm (chiếm 65,6%), đồ uống 30 sản phẩm (chiếm 2,8%), thảo dược 7 sản phẩm (chiếm 0,7%), vải, may mặc 27 sản phẩm (chiếm 2,6%), sản phẩm lưu niệm, nội thất và trang trí 299 sản phẩm (chiếm 28,4%).

Cùng với việc phát triển các sản phẩm làng nghề, thủ công mỹ nghệ nói riêng, OCOP nói chung, UBND TP Hà Nội chủ trương đẩy mạnh các giải pháp thúc đẩy tiêu thụ các sản phẩm. Thời gian qua, thành phố Hà Nội đã tổ chức thành công 4 sự kiện quảng bá, giới thiệu, kết nối giao thương sản phẩm OCOP gắn với văn hoá các vùng miền trên cả nước. Ít nhất 500 biên bản ghi nhớ hợp tác liên kết, tiêu thụ sản phẩm OCOP giữa các chủ thể có sản phẩm OCOP và hệ thống phân phối được ký kết.

Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hà Nội Nguyễn Ngọc Sơn cho biết: Để thúc đẩy tiêu thụ sản phẩm OCOP, thời gian tới, Sở sẽ phối hợp với các sở, ngành của thành phố tiếp tục tổ chức tập huấn, phổ biến chính sách khuyến khích phát triển ngành nghề nông thôn cho chủ cơ sở sản xuất.

Đồng thời, Sở cũng sẽ đẩy mạnh tuyên truyền, quảng bá, xúc tiến thương mại các sản phẩm OCOP; hỗ trợ thông tin cho các doanh nghiệp, cơ sở ngành nghề nông thôn tham gia triển lãm, hội chợ trong và ngoài nước để giới thiệu, quảng bá thương hiệu, sản phẩm, mở rộng thị trường tiêu thụ.

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hà Nội đề nghị UBND thành phố tiếp tục nghiên cứu, có cơ chế, chính sách hỗ trợ vốn tín dụng; Quảng bá sản phẩm, xúc tiến thương mại với các đối tác trong và ngoài nước để sản phẩm của các làng nghề nói riêng, OCOP nói chung có cơ hội xuất khẩu sang nước ngoài.

Tác giả: Khắc Nam
Tin liên quan