Thứ 5, 23/09/2021 - 20:56

Lãi suất ngân hàng hôm nay 15/6: Sacombank niêm yết kỳ hạn 9 tháng 5,2%/năm

Lãi suất tiền gửi tiết kiệm tại quầy Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín (Sacombank) niêm yết cho các kỳ hạn hôm nay dao động từ 3,2% - 6,95%/năm.

Cập nhật mới nhất về lãi suất ngân hàng hôm nay, đối với khách hàng cá nhân gửi trực tiếp tại quầy được niêm yết quanh mức 0,1% - 7%/năm, tuỳ theo kỳ hạn và ngân hàng.

Ngân hàng Sacombank niêm yết lãi suất tiền gửi tại quầy dao động từ 3,2 - 6,95%/năm

Ngân hàng Sacombank niêm yết lãi suất tiền gửi tại quầy dao động từ 3,2 - 6,95%/năm

Lãi suất tiết kiệm Ngân hàng Sacombank công bố cho các kỳ hạn từ 1-36 tháng cụ thể như sau: kỳ hạn 1 tháng ở mức 3,2%/năm, kỳ hạn 3 tháng 3,6%/năm. Lãi suất kỳ hạn 6 tháng thấp hơn kỳ hạn 9 tháng 0,2%, lần lượt ở mức 5%/năm và 5,2%/năm. Kỳ hạn 12 tháng được Sacombank niêm yết lãi suất 5,7%/năm. Kỳ hạn 13 tháng có lãi suất tốt nhất tại ngân hàng này, giữ mức 6,95%/năm. Lãi suất kỳ hạn 24 tháng ở mức 6,3%/năm, kỳ hạn 36 tháng 6,4%/năm. Mức lãi suất trên được Ngân hàng Sacombank áp dụng cho khách hàng gửi tiết kiệm lĩnh lãi cuối kỳ. Khách hàng lĩnh lãi định kỳ sẽ được hưởng lãi suất thấp hơn.

Lãi suất Sacombank công bố cụ thể cho các kỳ hạn

Lãi suất Sacombank công bố cụ thể cho các kỳ hạn

Ngân hàng VRB công bố lãi suất cao nhất hôm nay ở mức 7%/năm. Trong đó, lãi suất kỳ hạn 1 tháng 3,4%/năm, kỳ hạn 3 tháng 3,6%/năm. Lãi suất kỳ hạn 6 tháng và 9 tháng chênh lệch nhau 0,2%, lần lượt ở mức 5,7%/năm và 5,9%/năm. Lãi suất kỳ hạn 12 tháng 6,3%/năm, kỳ hạn 13 tháng 6,4%/năm, kỳ hạn 18 tháng 6,7%/năm. Kỳ hạn 24 tháng và 36 tháng được VRB áp dụng lãi suất 7%/năm.

Lãi suất nhóm ngân hàng Big4 gồm Vietcombank, VietinBank, BIDV và Agribank dao động từ 0,1% - 5,6%/năm. Trong đó, Big4 niêm yết lãi suất kỳ hạn 12 tháng hôm nay dao động từ 5,5% - 5,6%/năm. Cả 4 ngân hàng đều niêm yết lãi suất không kỳ hạn ở mức 0,1%/năm.

Cụ thể, Vietcombank niêm yết lãi suất tiền gửi tại quầy kỳ hạn 1 tháng ở mức 2,9%/năm, kỳ hạn 3 tháng 3,2%/năm. Lãi suất kỳ hạn 6 tháng và 9 tháng cùng ở mức 3,8%/năm. Kỳ hạn 12 tháng được Vietcombank niêm yết lãi suất 5,5%/năm. Các kỳ hạn từ 24 tháng trở lên được niêm yết lãi suất 5,3%/năm.

Ngân hàng VietinBank, BIDV và Agribank áp dụng lãi suất cao hơn từ 0,1 – 0,3%/năm so với Vietcombank. Trong đó, lãi suất kỳ hạn dưới 1 tháng ở mức 0,2%/năm, kỳ hạn 1 tháng 3,1%/năm, kỳ hạn 3 tháng 3,4%/năm. Lãi suất kỳ hạn 6 tháng và 9 tháng cùng ở mức 4%/năm. Các kỳ hạn từ 12 tháng trở lên được 3 ngân hàng niêm yết lãi suất cùng ở mức 5,6%/năm.

Tác giả: Ánh Dương
Tin liên quan