Thứ 5, 27/01/2022 - 19:36

Tôn trọng quyền tự do lựa chọn mua bảo hiểm

Một số phương tiện thông tin đại chúng trong tháng 11/2021, đã đặt ra những vấn đề về công tác quản lý về tượng tượng nhân viên của ngân hàng ép khách hàng phải mua bảo hiểm khi cung cấp sản phẩm, dich vụ của ngân hàng. Bộ Tài chính mới có thông tin phản hồi, yêu cầu tôn trọng quyền tự do lựa chọn mua bảo hiểm của khách hàng.

Bộ Tài chính khẳng định, pháp luật về kinh doanh bảo hiểm đã có các quy định đảm bảo việc tham gia bảo hiểm là tự nguyện, trên cơ sở nhu cầu và khả năng tài chính của khách hàng, nghiêm cấm việc lợi dụng chức vụ, quyền hạn ép buộc khách hàng giao kết hợp đồng bảo hiểm (Luật Kinh doanh bảo hiểm, Nghị định số 73/2016/NĐ-CP).

Trên cơ sở các qui định của pháp luât và chức năng, nhiệm vụ, Bộ Tài chính cho biết, đã đã yêu cầu các doanh nghiệp bảo hiểm rà soát, tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực hiện hợp đồng đại lý bảo hiểm đã ký với các ngân hàng, tổ chức tín dụng, đảm bảo tuân thủ đùng pháp luật về kinh doanh bảo hiểm và quy định pháp luật khác có liên quan. Trường hợp phát hiện có vi phạm hoạt động đại lý cần có các biện pháp chấn chỉnh, xử lý kịp thời theo hợp đồng đại lý bảo hiểm và quy định pháp luật có liên quan.

Tôn trọng quyền tự do lựa chọn mua bảo hiểm

Ảnh minh họa

Theo các báo cáo của các doanh nghiệp báo hiểm, các hợp đồng đại lý bảo hiểm ký với ngân hàng không yêu cầu sản phẩm bảo hiểm phải được bán kèm hay gắn với các sản phẩm, dịch vụ của ngân hàng. Các doanh nghiệp bảo hiểm đã lưu ý đối tác ngân hàng nghiêm túc tuân thủ pháp luật và hợp đồng đại lý, không được ép mua bảo hiểm kèm các gói sản phẩm vay của ngân hàng. Ngày 31/7/2021, Bộ Tài chính cũng đã có công văn số 8533/BTC-QLBH gửi các tổ chức tín dụng thực hiện hoạt động đại lý bảo hiểm, yêu cầu rà soát, tăng cường kiểm tra, giám sát hoạt động đại lý bảo hiểm, đảm bảo tuân thủ pháp luật về kinh doanh bảo hiểm, xử lý nghiêm những trường hợp ép buộc khách hàng mua bảo hiểm khi cấp tín dụng cho khách hàng (nếu có). Tổ chức tín dụng có nghĩa vụ giải thích cho khách hàng các sản phẩm bảo hiểm được phân phối thông qua tổ chức tín dụng, không phải là sản phẩm của tổ chức tín dụng và không mang tính bắt buộc.

Bộ Tài chính, cho biết, trong thời gian tới, sẽ tiếp tục phối hợp với Ngân hàng Nhà nước hoàn thiện cơ chế, chính sách, tăng cường thanh tra, kiểm tra hoạt động phân phối bảo hiểm qua ngân hàng nhằm đảm bảo hoạt động bán bảo hiểm qua ngân hàng tuân thủ quyền tự do lựa chọn doanh nghiệp bảo hiểm, sản phẩm bảo hiểm phù hợp với nhu cầu của khách hàng.

Ngọc Quỳnh

Tác giả: Ngọc Quỳnh
Tin liên quan