Thứ 4, 22/03/2023 - 16:55

Cần bổ sung nội dung chính sách về lấy ý kiến khi lập quy hoạch

Góp ý Dự thảo Đề nghị xây dựng Luật Quy hoạch đô thị và nông thôn, VCCI đề nghị, cơ quan soạn thảo cần bổ sung nội dung chính sách về lấy ý kiến khi lập quy hoạch…

Trả lời Công văn số 4891/BXD-QHKT ngày 01/11/2022 của Bộ Xây dựng về việc đề nghị góp ý Dự thảo Đề nghị xây dựng Luật Quy hoạch đô thị và nông thôn (Dự thảo), Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) cho rằng, quy hoạch xây dựng có ảnh hưởng rất lớn đến quyền và lợi ích của người dân và doanh nghiệp.

Cần bổ sung nội dung chính sách về lấy ý kiến khi lập quy hoạch - Ảnh minh họa: Internet

Cần bổ sung nội dung chính sách về lấy ý kiến khi lập quy hoạch - Ảnh minh họa: Internet

Tuy nhiên, hiện nay, hoạt động lấy ý kiến đối với các quy hoạch này chưa được thực hiện một cách hiệu quả. Một trong những nguyên nhân của tình trạng này là do các quy định pháp luật về lấy ý kiến đối với quy hoạch còn chung chung, chưa cụ thể, chưa có cơ chế giám sát việc lấy ý kiến.

Do đó, VCCI đề nghị cơ quan soạn thảo bổ sung nội dung chính sách về lấy ý kiến khi lập quy hoạch, theo hướng:

Bắt buộc việc đăng tải dự thảo quy hoạch trên website của cơ quan Nhà nước lập quy hoạch và gửi một bản để đăng tải trên website của Bộ Xây dựng; Thời gian đăng tải trên website tối thiểu 60 ngày trước ngày thẩm định quy hoạch; Nội dung thông tin đăng website phải bao gồm đầy đủ các tài liệu như nội dung đồ án quy hoạch, nhiệm vụ quy hoạch, đánh giá môi trường chiến lược, các tài liệu thuyết minh và các tài liệu khác;

Đối với quy hoạch chung của thành phố, thị trấn thì cần gửi lấy ý kiến hoặc tổ chức cuộc họp lấy ý kiến các khu công nghiệp, nhà máy, các chủ sử dụng đất lớn trên địa bàn. Điều này có thể giúp tránh tình trạng quy hoạch khu dân cư ngay cạnh nhà máy đã tồn tại từ trước đó, gây xung đột giữa nhà máy và người dân địa phương, như đã diễn ra tại một số thành phố có tốc độ đô thị hoá nhanh hiện nay;

Đối với quy hoạch phân khu, quy hoạch chi tiết thì cần thiết phải tổ chức lấy ý kiến thông qua cuộc họp và văn bản đối với các hộ gia đình, tổ chức trong phạm vi phân khu và bán kính 500 mét. Bắt buộc phải có ý kiến của các chủ thể này hoặc xác nhận của chính quyền địa phương về việc không liên lạc được.

Bên cạnh đó, về chuyên môn hoá hoạt động thẩm định quy hoạch, theo VCCI, kinh nghiệm của lĩnh vực xây dựng pháp luật cho thấy, việc chuyên môn hoá công tác thẩm định các văn bản quy phạm pháp luật giúp nâng cao chất lượng các văn bản pháp luật, đặc biệt, là vấn đề tuân thủ về quy trình thủ tục lấy ý kiến và bảo đảm tính thống nhất. Đối với lĩnh vực quy hoạch hiện nay cũng gặp tình trạng tương tự khi việc lấy ý kiến chưa thực chất và có nguy cơ chồng chéo giữa các loại quy hoạch.

Do đó, VCCI đề nghị cơ quan soạn thảo nghiên cứu cơ chế chuyên môn hoá hoạt động thẩm định quy hoạch.

Tin liên quan