Thứ 7, 04/02/2023 - 06:16
Tin mới
Văn hoá khẩu trang ở Châu Á

Văn hoá khẩu trang ở Châu Á

Nhiều quốc gia Châu Á đã bỏ quy định khẩu trang từ nhiều tháng trước. Tuần này, Hàn Quốc đã dỡ bỏ quy định bắt buộc nhưng khẩu trang vẫn phổ biến.