Thứ 4, 18/05/2022 - 17:31
Chỉnh “hàn thử biểu” của nền kinh tế

Chỉnh “hàn thử biểu” của nền kinh tế

Thị trường chứng khoán đang có những bước đi trước nhưng khác xa so với bước đi của một “hàn thử biểu” phản ánh sát và sớm những dự báo, diễn biến của sức khỏe nền kinh tế theo sau.