Thứ hai, 11/12/2023 - 19:56
Diễn đàn “Thúc đẩy tiến trình Phát triển Năng lượng xanh, sạch và bền vững tại Việt Nam”: Phát triển doanh nghiệp đổi mới sáng tạo xanh ở Việt Nam

Diễn đàn “Thúc đẩy tiến trình Phát triển Năng lượng xanh, sạch và bền vững tại Việt Nam”: Phát triển doanh nghiệp đổi mới sáng tạo xanh ở Việt Nam

Sáng ngày 27/9/2023, Diễn đàn “Thúc đẩy tiến trình Phát triển Năng lượng xanh, sạch và bền vững” do Tạp chí Năng lượng Sạch Việt Nam phối hợp với Viện Nghiên cứu Chiến lược, Chính sách Công Thương tổ chức đã diễn ra thành công tốt đẹp. Chương trình ...
Diễn đàn “Thúc đẩy tiến trình Phát triển Năng lượng xanh, sạch và bền vững tại Việt Nam”: Chia sẻ về tình hình nhiệt điện khí tại Việt Nam

Diễn đàn “Thúc đẩy tiến trình Phát triển Năng lượng xanh, sạch và bền vững tại Việt Nam”: Chia sẻ về tình hình nhiệt điện khí tại Việt Nam

Sáng ngày 27/9/2023, Diễn đàn “Thúc đẩy tiến trình Phát triển Năng lượng xanh, sạch và bền vững” do Tạp chí Năng lượng Sạch Việt Nam phối hợp với Viện Nghiên cứu Chiến lược, Chính sách Công Thương tổ chức tại Khách sạn Hà Nội Daewoo đã diễn ra hết ...
Tạp chí Năng lượng Sạch Việt Nam tổ chức Diễn đàn “Thúc đẩy tiến trình Phát triển Năng lượng xanh, sạch và bền vững tại Việt Nam”

Tạp chí Năng lượng Sạch Việt Nam tổ chức Diễn đàn “Thúc đẩy tiến trình Phát triển Năng lượng xanh, sạch và bền vững tại Việt Nam”

Ngày 27/9/2023 sẽ diễn ra Diễn đàn “Thúc đẩy tiến trình Phát triển Năng lượng xanh, sạch và bền vững” do Tạp chí Năng lượng Sạch Việt Nam phối hợp với Viện Nghiên cứu Chiến lược, Chính sách Công Thương tổ chức. Chương trình có sự đồng hành của Tập ...
Hà Tĩnh gia cố đê kè, hồ chứa trước mùa mưa bão

Hà Tĩnh gia cố đê kè, hồ chứa trước mùa mưa bão

Hà Tĩnh là một trong những địa phương thường xuyên chịu tác động của biến đổi khí hậu, nhất là tình trạng hạn hán và ngập lụt... Chủ động ứng phó, tỉnh Hà Tĩnh đang tập trung gia cố, tu sửa các công trình đê kè, hồ chứa trên địa bàn khi mùa mưa bão ...