Chủ nhật, 21/04/2024 - 03:13
Ứng phó biến đổi khí hậu gắn với giảm nghèo bền vững

Ứng phó biến đổi khí hậu gắn với giảm nghèo bền vững

Biến đổi khí hậu là vấn đề có tính thách thức toàn cầu. Ở Việt Nam, ứng phó với biến đổi khí hậu đã thu hút sự tham gia vào cuộc của toàn bộ hệ thống chính trị từ Trung ương đến địa phương với nhiều giải pháp, góp phần phát triển kinh tế - xã hội ...
Diễn đàn “Thúc đẩy tiến trình Phát triển Năng lượng xanh, sạch và bền vững tại Việt Nam”: Phát triển doanh nghiệp đổi mới sáng tạo xanh ở Việt Nam

Diễn đàn “Thúc đẩy tiến trình Phát triển Năng lượng xanh, sạch và bền vững tại Việt Nam”: Phát triển doanh nghiệp đổi mới sáng tạo xanh ở Việt Nam

Sáng ngày 27/9/2023, Diễn đàn “Thúc đẩy tiến trình Phát triển Năng lượng xanh, sạch và bền vững” do Tạp chí Năng lượng Sạch Việt Nam phối hợp với Viện Nghiên cứu Chiến lược, Chính sách Công Thương tổ chức đã diễn ra thành công tốt đẹp. Chương trình ...
Diễn đàn “Thúc đẩy tiến trình Phát triển Năng lượng xanh, sạch và bền vững tại Việt Nam”: Chia sẻ về tình hình nhiệt điện khí tại Việt Nam

Diễn đàn “Thúc đẩy tiến trình Phát triển Năng lượng xanh, sạch và bền vững tại Việt Nam”: Chia sẻ về tình hình nhiệt điện khí tại Việt Nam

Sáng ngày 27/9/2023, Diễn đàn “Thúc đẩy tiến trình Phát triển Năng lượng xanh, sạch và bền vững” do Tạp chí Năng lượng Sạch Việt Nam phối hợp với Viện Nghiên cứu Chiến lược, Chính sách Công Thương tổ chức tại Khách sạn Hà Nội Daewoo đã diễn ra hết ...