Thứ 2, 03/10/2022 - 01:32
Thị trường lao động quý III phục hồi mạnh mẽ

Thị trường lao động quý III phục hồi mạnh mẽ

Tình hình lao động, việc làm quý III/2022 tiếp tục đà phục hồi; lực lượng lao động, số người đang làm việc và thu nhập bình quân tháng của người lao động tăng. Tỷ lệ thất nghiệp và tỷ lệ thiếu việc làm giảm so với quý trước và so với cùng kỳ năm ...