Thứ 2, 29/05/2023 - 12:06
Chi tiết lịch thi 3 môn vào lớp 10 ở Hà Nội

Chi tiết lịch thi 3 môn vào lớp 10 ở Hà Nội

Kỳ thi vào 10 ở Hà Nội diễn ra vào ngày 10 và 11/6. Hai bài thi Toán và Ngữ văn theo hình thức tự luận, thời gian làm bài là 120 phút mỗi môn. Với môn Ngoại ngữ, học sinh thi trắc nghiệm trong 60 phút.