Thứ 3, 09/08/2022 - 23:47
Thắt chặt tình cảm thanh niên hai nước Việt – Lào

Thắt chặt tình cảm thanh niên hai nước Việt – Lào

Diễn ra từ ngày 10/7 đến 9/8/2022, các học viên là cán bộ Đoàn chủ chốt Đoàn Thanh niên Nhân dân Cách mạng Lào sẽ tham gia tìm hiểu, trao đổi nhiều chuyên đề như: Đường lối phát triển kinh tế xã hội của Đảng Cộng sản Việt Nam; học tiếng Việt; khái ...