Chủ nhật, 25/02/2024 - 09:00
Đầu tư công thấm dần vào nền kinh tế

Đầu tư công thấm dần vào nền kinh tế

Đầu tư công dù được thúc đẩy từ đầu năm 2023, song thực tế nguồn vốn đầu tư công khi bơm vào nền kinh tế luôn có độ trễ. Đến quý IV/2023, sau khi ghi nhận mức giải ngân tăng trưởng hai con số năm thứ hai liên tiếp, những con số tích cực trong kết ...
Dồn sức đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công

Dồn sức đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công

Để đáp ứng yêu cầu tăng trưởng năm 2024 và ổn định đời sống kinh tế - xã hội, Chính phủ đã họp, giao nhiệm vụ cho từng bộ, ngành với những mục tiêu rõ ràng. Trong đó quan trọng nhất là yêu cầu tăng tốc sản xuất công nghiệp, xuất khẩu, tập trung giải ...