Thứ 7, 08/05/2021 - 09:19
Giải pháp nào "đặc trị" sốt đất, sốt giá nhà hiện nay?

Giải pháp nào "đặc trị" sốt đất, sốt giá nhà hiện nay?

Trong những năm gần đây, thị trường bất động sản đã phát triển vượt bậc, nhưng vẫn chưa đạt được mục tiêu phát triển minh bạch, lành mạnh, ổn định, bền vững. Đặc biệt, thị trường bất động sản lặp đi lặp lại nhiều đợt sốt đất, nhất là cơn sốt đất xảy ...