Thứ 2, 29/05/2023 - 13:40
Vì sao doanh nghiệp của bạn “chậm lớn”?

Vì sao doanh nghiệp của bạn “chậm lớn”?

Phát triển bền vững và mở rộng ở tất cả các quy mô luôn là mục tiêu quan trọng và yếu tố sống còn của các chủ doanh nghiệp, tuy nhiên, nhiều đơn vị gặp khó khăn trong việc tăng trưởng và “chậm lớn”.