Thứ 7, 08/05/2021 - 07:55
“Bom nợ” Trung Quốc nổ tung

“Bom nợ” Trung Quốc nổ tung

Từ năm 2020 đến nay, Trung Quốc liên tục có những vụ nỡ nợ trái phiếu có quy mô lớn, trong đó trái phiếu chính quyền địa phương cũng đang đứng trước nguy cơ này.