Thứ 7, 08/05/2021 - 08:01
Khó tiếp cận lãi vay thấp

Khó tiếp cận lãi vay thấp

Dù lãi suất cho vay đã ở mức thấp nhất trong nhiều năm qua, nhưng chỉ dành cho một số kì hạn và một số trường hợp ưu đãi.