Thứ 7, 23/09/2023 - 17:37
Tin mới
Sacombank kiên trì định hướng phát triển bền vững

Sacombank kiên trì định hướng phát triển bền vững

Phát triển bền vững đang là mục tiêu hướng đến của nhiều quốc gia, nhiều doanh nghiệp, trong đó ngành Ngân hàng được coi là “hàn thử biểu” của nền kinh tế thì phát triển bền vững đang trở thành một trong những triết lý nền tảng.