Thứ tư, 24/07/2024 - 15:44
Tín dụng xanh: Trăn trở vốn lớn, cho vay dài

Tín dụng xanh: Trăn trở vốn lớn, cho vay dài

Nhận thức được tầm quan trọng của tăng trưởng xanh tới mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của đất nước, Việt Nam đã, đang triển khai và cụ thể hóa tăng trưởng xanh thông qua các chính sách lớn như Chiến lược Quốc gia về tăng trưởng xanh thời kỳ ...