Thứ tư, 24/07/2024 - 17:10

Quận Nam Từ Liêm: Chuyển mình vươn lên trở thành trung tâm mới của Thủ đô

Với quyết tâm đổi mới, lựa chọn cách làm sáng tạo và tìm hướng đi phù hợp, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân quận Nam Từ Liêm đã và đang đưa các tiềm năng của quận ngày càng phát huy hiệu quả, hướng tới mục tiêu xây dựng "đô thị đáng sống".

Thành tựu ấn tượng trên mọi mặt

Trong năm 2022, UBND quận Nam Từ Liêm tiếp tục đổi mới phương pháp lãnh đạo, điều hành theo hướng sâu sát, quyết liệt, rõ trách nhiệm; tập trung giải quyết, xử lý những vấn đề khó, những tồn tại mang tính phức tạp, có yếu tố lịch sử để lại; tranh thủ sự lãnh đạo của Thành phố, Quận ủy, phối hợp chặt chẽ cùng Thường trực HĐND Quận, Ủy ban Mặt trận tổ quốc quận để triển khai các nhiệm vụ được giao. Vì thế các chỉ tiêu kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh năm 2022 của quận Nam Từ Liêm đã đạt được những kết quả khá toàn diện.

Chủ tịch UBND quận Nam Từ Liêm Nguyễn Huy Cường phát biểu chỉ đạo xây dựng, phát triển kinh tế xã hội tại phiên họp thường kỳ tháng 11/2022
Chủ tịch UBND quận Nam Từ Liêm Nguyễn Huy Cường phát biểu chỉ đạo xây dựng, phát triển kinh tế xã hội tại phiên họp thường kỳ tháng 11/2022

Theo đó, năm 2022, quận dự kiến hoàn thành 14/14 chỉ tiêu kinh tế - xã hội, dự toán thu chi ngân sách thành phố giao; 22/22 chỉ tiêu HĐND Quận giao, trong đó 6/14 chỉ tiêu vượt kế hoạch thành phố giao.

Quận Nam Từ Liêm đã thực hiện tốt công tác thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19. Trong điều kiện thuận lợi khi tình hình dịch bệnh đã tương đối ổn định, UBND Quận đã chủ động, tập trung chỉ đạo thực hiện đồng bộ các giải pháp phát triển kinh tế, tăng thu ngân sách, xử lý các khoản nợ thuế, nợ tiền sử dụng đất.

Kết quả, tổng giá trị sản xuất chung các ngành kinh tế phục hồi và tăng trưởng mạnh mẽ, năm 2022 ước đạt 69.230 tỷ đồng, tăng 13% so với cùng kỳ năm trước, đạt 100% kế hoạch; Trong đó giá trị sản xuất ngành thương mại, dịch vụ ước năm 2022 đạt 41.056 tỷ đồng, tăng 13,8% so với cùng kỳ năm trước, đạt 100% kế hoạch; Giá trị sản xuất công nghiệp - xây dựng được duy trì phát triển, ước cả năm 2022 đạt 28.126 tỷ đồng, tăng 11,7% so với cùng kỳ, đạt 100% kế hoạch.

Toàn quận có 16.839 doanh nghiệp (tăng 13% so với cùng kỳ năm trước) và 14.539 hộ kinh doanh hoạt động (tăng 8% so với cùng kỳ năm trước). Số doanh nghiệp thành lập mới và doanh nghiệp hoạt động trở lại tiếp tục tăng, có 2.309 doanh nghiệp thành lập mới, 589 doanh nghiệp hoạt động trở lại và thu hút 554 doanh nghiệp chuyển đến; thành lập mới 3 hợp tác xã; cấp mới giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh cho 1.272 hộ kinh doanh.

Thu ngân sách nhà nước trên địa bàn ước thực hiện cả năm 2022 là 8.015,589 tỷ đồng, đạt 115% dự toán thành phố và quận giao, bằng 105% so với cùng kỳ.

UBND Quận tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 97/2019/QH14 của Quốc hội về thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị trên địa bàn quận; Ban hành 33 Quyết định tổ chức 49 lớp bồi dưỡng, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho 5.172 lượt cán bộ, công chức, viên chức.

Bên cạnh đó, UBND Quận đã ban hành Kế hoạch số 68/KH-UBND ngày 15/2/2022 về cải cách hành chính năm 2022; triển khai đồng bộ 6 nội dung công tác cải cách hành chính của quận, tập trung tuyên truyền đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao thứ hạng các chỉ số PCI, PAR Index, PAPI, SIPAS.

Đồng thời, quận cũng xây dựng Kế hoạch triển khai các giải pháp nâng cao hiệu quả dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 trên địa bàn Quận; Tổ chức thực hiện số hóa, cập nhật dữ liệu hộ tịch đã được số hóa từ các sổ hộ tịch cũ trên địa bàn quận vào Cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử toàn quốc giai đoạn 2022-2025; Tích cực triển khai Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số Quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030 (Đề án 06).

Lãnh đạo UBND quận Nam Từ Liêm cùng cán bộ các sở ngành kiểm tra các thiết bị công nghệ phục vụ mô hình “Một cửa đô thị hiện đại” tại trụ sở UBND phường Trung Văn
Lãnh đạo UBND quận Nam Từ Liêm cùng cán bộ các sở ngành kiểm tra các thiết bị công nghệ phục vụ mô hình “Một cửa đô thị hiện đại” tại trụ sở UBND phường Trung Văn

Tăng cường hiệu quả hoạt động của hệ thống chính quyền

Để tiếp tục phát huy tốt những kết quả đạt được, sớm khắc phục những mặt tồn tại, hạn chế, Phó Bí thư Quận ủy, Chủ tịch UBND quận Nam Từ Liêm Nguyễn Huy Cường cho biết: Trong năm 2023, quận sẽ triển khai thực hiện tốt các nội dung đã được đồng chí Bí thư Thành ủy chấp thuận tại Thông báo kết luận số 2599-TB/TU ngày 21/5/2020; Triển khai thực hiện theo Thông báo số 219/TB-VP ngày 20/5/2022 về kết luận, chỉ đạo của đồng chí Phó Chủ tịch UBND Thành phố Dương Đức Tuấn tại Hội nghị làm việc với UBND quận Nam Từ Liêm.

Theo đó, quận sẽ tiếp tục triển khai thực hiện tốt công tác thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị tại Quận; tập trung chỉ đạo tổ chức thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp để triển khai 5 Chương trình hành động toàn khóa của Quận ủy; Tiếp tục phấn đấu hoàn thành và vượt toàn bộ các chỉ tiêu kinh tế - xã hội năm 2023.

Cụ thể, quận sẽ tập trung thực hiện mục tiêu tổng quát năm 2023 là: Giữ vững ổn định và phát triển kinh tế; ưu tiên tập trung phát triển mạnh thương mại, dịch vụ chất lượng cao; Chú trọng phát triển toàn diện và đồng bộ các lĩnh vực văn hoá, giáo dục; Kiểm soát hiệu quả các loại dịch bệnh; Bảo đảm an sinh xã hội, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của Nhân dân.

UBND quận Nam Từ Liêm sẽ tập trung xây dựng chiến lược tổng thể, nhất quán, có chiều sâu về định hướng phát triển của địa phương, đề xuất chương trình, lộ trình, kế hoạch hành động cụ thể, phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, đơn vị của thành phố; ưu tiên tập trung đầu tư phát triển, khai thác các tiềm năng, lợi thế trên cơ sở tầm nhìn dài hạn để có được những giải pháp đột phá, đổi mới mô hình tăng trưởng dựa trên ứng dụng khoa học, công nghệ, để tăng trưởng nhanh, phát triển toàn diện, bền vững.

Đoàn công tác do Chủ tịch UBND quận Nam Từ Liêm Nguyễn Huy Cường dẫn đầu, đi thăm, tặng quà các gia đình chính sách trên địa bàn quận
Đoàn công tác do Chủ tịch UBND quận Nam Từ Liêm Nguyễn Huy Cường dẫn đầu, đi thăm, tặng quà các gia đình chính sách trên địa bàn quận

Chủ tịch UBND quận Nam Từ Liêm khẳng định, sẽ đoàn kết, thống nhất, nâng cao tinh thần trách nhiệm, năng động, sáng tạo, đổi mới mạnh mẽ trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành, đảm bảo đồng bộ, chất lượng; phát huy mạnh mẽ năng lực, trí tuệ, kinh nghiệm của đội ngũ cán bộ, công chức, góp phần tăng cường hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính quyền.

Đặc biệt, trong thời gian tới, quận sẽ đẩy mạnh áp dụng các nhóm giải pháp khả thi nhằm nâng cao chất lượng đời sống người dân, bảo đảm an sinh xã hội; tạo môi trường kinh doanh, đầu tư thuận lợi, huy động tối đa các nguồn lực để tập trung phát triển kinh tế, hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ chính trị; từng bước khẳng định vai trò và vị thế quan trọng của quận Nam Từ Liêm - khu vực đô thị trung tâm, một trong những trọng điểm phát triển kinh tế - xã hội và giữ vững thế trận quốc phòng an ninh của Thủ đô nghìn năm văn hiến.

Lượt xem: 32
Tác giả: Diệu Linh – Thành Lộc
Tin liên quan