Chủ nhật, 25/02/2024 - 09:21

Xuất cấp hơn 288 tấn gạo hỗ trợ người dân bảo vệ, phát triển rừng

Cục Dự trữ Nhà nước (DTNN) khu vực Thanh Hóa xuất cấp không thu tiền 288,879 tấn gạo từ nguồn dự trữ quốc gia, để hỗ trợ người dân huyện Mường Lát, tỉnh Thanh Hóa thực hiện công tác bảo vệ, phát triển rừng.

 

Tổng cục DTNN vừa quyết định xuất gạo dự trữ quốc gia cho tỉnh Thanh Hóa để hỗ trợ người dân trên địa bàn huyện Mường Lát.

Tổng cục DTNN vừa quyết định xuất gạo dự trữ quốc gia cho tỉnh Thanh Hóa để hỗ trợ người dân trên địa bàn huyện Mường Lát.

Tổng cục DTNN vừa ban hành Quyết định số 578/QĐ-TCDT về việc xuất gạo dự trữ quốc gia cho tỉnh Thanh Hóa để hỗ trợ người dân trên địa bàn huyện Mường Lát, tỉnh Thanh Hóa (đợt 6 năm 2023) thực hiện công tác bảo vệ, phát triển rừng.

Theo Quyết định, Tổng cục DTNN giao Cục DTNN khu vực Thanh Hóa xuất cấp không thu tiền 288,879 tấn gạo từ nguồn dự trữ quốc gia nhập kho năm 2022, vận chuyển đến trung tâm huyện Mường Lát, tỉnh Thanh Hóa để thực hiện công tác bảo vệ, phát triển rừng theo quy định tại Quyết định số 1910/QĐ-TTg ngày 24/11/2020 của Thủ tướng Chính phủ. Thời hạn hoàn thành giao, nhận gạo số gạo trên xong trước ngày 31/12/2023.

Tổng cục DTNN yêu cầu Cục DTNN khu vực Thanh Hóa có văn bản đề nghị UBND tỉnh Thanh Hóa chỉ đạo các sở, ban, ngành và UBND huyện Mường Lát lập kế hoạch, phương án và thời gian tiếp nhận gạo gửi Cục DTNN khu vực để tổ chức thực hiện việc giao nhận.

Đơn vị tổ chức, xuất kho, vận chuyển, giao, nhận gạo hỗ trợ địa phương theo đúng hướng dẫn của Bộ Tài chính tại Văn bản số 15316/BTC-TCDT ngày 14/12/2020 về xuất cấp gạo từ nguồn dự trữ quốc gia cho tỉnh Thanh Hóa để thực hiện công tác bảo vệ, phát triển rừng và Thông tư số 51/2020/TT-BTC ngày 2/6/2020 của Bộ Tài chính.

Cục trưởng Cục DTNN khu vực Thanh Hóa có trách nhiệm kiểm tra, giám sát việc vận chuyển số gạo được giao xuất cấp trên cho địa phương kịp thời, đảm bảo đủ số lượng, chất lượng và thời gian quy định.

Lượt xem: 4
Nguồn:tapchitaichinh.vn Sao chép liên kết
Tin liên quan