Thứ tư, 24/07/2024 - 15:06

Quận Thanh Xuân tăng cường kiểm tra đảm bảo an toàn thực phẩm năm 2023

Nhằm phòng ngừa, phát hiện các vi phạm về đảm bảo an toàn thực phẩm (ATTP) để xử lý hoặc kiến nghị xử lý theo thẩm quyền, quận Thanh Xuân (Hà Nội) tăng cường kiểm tra đảm bảo ATTP năm 2023 trên địa bàn. Thời gian bắt đầu thực hiện từ ngày 1/1 đến 31/12/2023.

Qua công tác kiểm tra, quận Thanh Xuân phát hiện những vướng mắc, bất cập trong cơ chế quản lý, chính sách, pháp luật về ATTP để kịp thời kiến nghị với cơ quan có thẩm quyền các biện pháp khắc phục.

Bên cạnh đó, quận tăng cường trách nhiệm quản lý, chỉ đạo, điều hành, triển khai thực hiện chính sách pháp luật về công tác đảm bảo ATTP của các phòng, ban, đơn vị, UBND các phường, các tổ chức, cá nhân có liên quan; Công tác quản lý nhà nước về ATTP có hiệu lực, hiệu quả và tạo sự chuyển biến nhanh, tích cực về ATTP.

Quận Thanh Xuân tăng cường kiểm tra đảm bảo an toàn thực phẩm năm 2023
Quận Thanh Xuân tăng cường kiểm tra đảm bảo an toàn thực phẩm năm 2023

Đối với các cơ sở sản xuất, chế biến, kinh doanh thực phẩm, bếp ăn tập thể, cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống, quận tập trung kiểm tra việc thực hiện các quy định của nhà nước về bảo đảm ATTP được quy định tại Luật An toàn thực phẩm, các Nghị định, Thông tư quy định hiện hành.

Với cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm: Kiểm tra hồ sơ hành chính, pháp lý của cơ sở; Hồ sơ công bố sản phẩm; Hồ sơ, tài liệu và chấp hành của chủ cơ sở về điều kiện cơ sở, trang thiết bị dụng cụ; Người trực tiếp sản xuất, kinh doanh thực phẩm; Quy trình sản xuất, chế biến; Vận chuyển và bảo quản thực phẩm; Các quy định khác có liên quan đến cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm và sản phẩm thực phẩm; Nội dung ghi nhãn sản phẩm thực phẩm; Việc thực hiện kiểm nghiệm định kỳ sản phẩm; Việc thực hiện các quy định về quảng cáo thực phẩm; Kiểm tra các giấy tờ liên quan đến việc kiểm tra nhà nước về ATTP đối với thực phẩm nhập khẩu (đối với cơ sở nhập khẩu, kinh doanh thực phẩm nhập khẩu); Lấy mẫu kiểm nghiệm trong trường hợp cần thiết...

Cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống, quận Thanh Xuân kiểm tra hồ sơ hành chính, pháp lý của cơ sở; hồ sơ, tài liệu và chấp hành của chủ cơ sở về điều kiện cơ sở, trang thiết bị dụng cụ; Người trực tiếp sản xuất, kinh doanh thực phẩm; Quy trình sản xuất, chế biên; Thực hành an toàn thực phẩm của nhân viên; Vận chuyển và bảo quản thực phẩm; Nguồn nước; Nguồn gốc xuất xứ đối với thực phẩm và nguyên liệu dùng để sản xuất, chế biến thực phẩm; Lưu mẫu; Các quy định khác có liên quan; Lấy mẫu thức ăn, nguyên liệu thực phẩm để kiểm nghiệm trong trường hợp cần thiết.

Đối với các cơ quan, tổ chức, cá nhân liên quan, quận kiểm tra việc lập kế hoạch và triển khai thực hiện công tác đảm bảo ATTP tại địa phương; Kiểm tra đánh giá việc thực hiện công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật và kiến thức ATTP tại cơ sở và việc triển khai công tác kiểm tra về ATTP.

Để thực hiện nghiêm túc các quy định bảo đảm ATTP, UBND quận Thanh Xuân yêu cầu các đoàn kiểm tra ATTP khi phát hiện vi phạm phải xử lý theo đúng quy định của pháp luật; Tuyệt đối không để tình trạng thực phẩm không đảm bảo chất lượng, không rõ nguồn gốc xuất xứ tiếp tục lưu thông tin trên thị trường.

Ngoài ra, quận áp dụng các biện pháp đình chỉ sản xuất, kinh doanh vi phạm quy định ATTP, biện pháp giải quyết hậu quả, tịch thu tang vật, thu hồi, tiêu hủy sản phẩm vi phạm ATTP theo quy định; Xử lý vi phạm hành chính về ATTP thẩm phán đúng thẩm quyền quy định của luật...

Lượt xem: 4
Tác giả: Phương Thu
Tin liên quan