Thứ 6, 09/12/2022 - 13:02

Vốn hóa thị trường cổ phiếu Việt Nam giảm mạnh

Chứng khoán Việt Nam chịu ảnh hưởng từ biến động của thị trường toàn cầu, trong đó mức vốn hóa thị trường cổ phiếu tính đến ngày 15/6/2022 giảm 18,4% so với cuối năm 2021.

Xung đột quân sự giữa Nga và Ukraina đã tác động tiêu cực tới thị trường chứng khoán thế giới, trong bối cảnh đó thị trường chứng khoán Việt Nam cũng bị ảnh hưởng với xu hướng giảm trên cả thị trường cổ phiếu, trái phiếu và chứng khoán phái sinh.

Trên thị trường cổ phiếu, tính đến ngày 27/6/2022, chỉ số VNIndex đạt 1.202,82 điểm, giảm 7% so với cuối tháng trước và giảm 19,7% so với cuối năm 2021.

Vốn hóa thị trường cổ phiếu Việt Nam giảm mạnh

Ảnh minh họa

Tính đến ngày 15/6/2022, mức vốn hóa thị trường cổ phiếu đạt 6.339 nghìn tỷ đồng, giảm 18,4% so với cuối năm 2021; giá trị giao dịch bình quân đạt 19.563 tỷ đồng/phiên, tăng 10% so với tháng trước. Tính chung 6 tháng đầu năm 2022, giá trị giao dịch bình quân đạt 26.649 tỷ đồng/phiên, tăng 0,2% so với bình quân năm trước.

Trong khi đó, tính đến cuối tháng 5/2022, thị trường cổ phiếu có 767 cổ phiếu và chứng chỉ quỹ niêm yết; 863 cổ phiếu đăng ký giao dịch trên sàn UPCoM với tổng giá trị niêm yết và đăng ký giao dịch đạt 1.830 nghìn tỷ đồng, tăng 5,22% so với cuối năm 2021.

Trên thị trường chứng khoán phái sinh, tính đến ngày 15/6/2022, khối lượng giao dịch bình quân sản phẩm hợp đồng tương lai trên chỉ số VN30 đạt 290.591 hợp đồng/phiên, giảm 9% so với tháng trước. Tính chung 6 tháng đầu năm 2022 đạt 197.150 hợp đồng/phiên, tăng 4% so với bình quân năm trước.

Trong tháng 6/2022, khối lượng giao dịch bình quân sản phẩm chứng quyền có bảo đảm đạt 30,3 triệu chứng quyền/phiên, tăng 12% so với bình quân tháng trước; Giá trị giao dịch bình quân đạt 21,18 tỷ đồng/phiên, tăng 22%.

Tính chung 6 tháng đầu năm 2022, khối lượng giao dịch đạt 29,8 triệu chứng quyền/phiên, tăng 40% so với cuối năm 2021 và giá trị giao dịch đạt 30,91 tỷ đồng/phiên, giảm 56%.

Trên thị trường trái phiếu, tính đến ngày 15/6/2022, giá trị giao dịch bình quân đạt 7.718 tỷ đồng/phiên, giảm 0,9% so với tháng trước.

Tính chung 6 tháng đầu năm 2022, giá trị giao dịch bình quân đạt 10.986 tỷ đồng/phiên, giảm 3,7% so với bình quân năm 2021.

Tác giả: Hậu Lộc
Nguồn:tuoitrethudo.com.vn Sao chép liên kết
Tin liên quan