Thứ sáu, 12/07/2024 - 22:17
Tin mới

Xác định rõ các giải pháp, lộ trình thực hiện 10 Nghị quyết của Trung ương

Bí thư Thành ủy Đinh Tiến Dũng lưu ý các đại biểu tập trung thảo luận, đóng góp ý kiến đối với kết cấu của các kế hoạch, chương trình hành động; Sự phù hợp, đồng bộ của các mục tiêu, chỉ tiêu; Các nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu và về chỉ đạo tổ chức thực hiện, phân công nhiệm vụ, lộ trình, tiến độ đối với 10 Nghị quyết của Trung ương.

Sáng 11/1, Ban chấp hành Đảng bộ TP Hà Nội khoá XVII tổ chức hội nghị lần thứ 11 để thảo luận, xem xét nhiều nội dung quan trọng.

Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Đinh Tiến Dũng; Ủy viên T.Ư Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành uỷ Nguyễn Thị Tuyến; Ủy viên T.Ư Đảng, Phó Bí thư Thành uỷ, Chủ tịch UBND TP Trần Sỹ Thanh; Phó Bí thư Thành uỷ, Chủ tịch HĐND TP Nguyễn Ngọc Tuấn; Phó Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Phong chủ trì hội nghị.

Tại hội nghị, Ban Chấp hành Đảng bộ TP Hà Nội khóa XVII xem xét, thảo luận về các nội dung: Kết quả thực hiện công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị; Kiểm điểm công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Thường vụ Thành ủy; Công tác tài chính của Đảng bộ TP trong năm 2022, phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm 2023 và 10 dự thảo kế hoạch, chương trình hành động của Thành ủy, Ban Thường vụ Thành ủy để triển khai thực hiện các Nghị quyết Hội nghị lần thứ 5 và Hội nghị lần thứ 6 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng và một số Nghị quyết của Bộ Chính trị khóa XIII.

Xác định rõ các giải pháp, lộ trình thực hiện 10 Nghị quyết của Trung ương
Các đại biểu thông qua nội dung, chương trình hội nghị

Chú trọng các nhiệm vụ trọng tâm, trọng điểm

Phát biểu khai mạc hội nghị, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành uỷ Hà Nội Đinh Tiến Dũng đã nhấn mạnh và gợi ý một số nội dung để các đại biểu nghiên cứu, thảo luận, xem xét và quyết định.

Cụ thể, về kết quả thực hiện công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị năm 2022, Bí thư Thành ủy cho rằng: Đảng bộ TP đã triển khai các nhiệm vụ chính trị trong bối cảnh có nhiều thuận lợi, song cũng có không ít khó khăn, thách thức đan xen. Nhưng với quyết tâm, tinh thần đoàn kết, trách nhiệm, Thành ủy đã chỉ đạo các cấp ủy, hệ thống chính trị từ TP đến cơ sở quyết tâm vượt qua khó khăn, thách thức, sáng tạo thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ chính trị, đạt được kết quả toàn diện, nổi bật trên nhiều lĩnh vực.

Thành ủy, Ban Thường vụ Thành ủy và các cấp ủy Đảng đã thường xuyên quan tâm, chú trọng đổi mới phương thức lãnh đạo; Lan tỏa mạnh mẽ phong cách lãnh đạo theo hướng khoa học, quyết liệt, khẩn trương, linh hoạt, thực chất.

Các cấp ủy Đảng đã thực hiện nghiêm nguyên tắc tập trung dân chủ, vừa toàn diện, vừa có trọng tâm, trọng điểm, sâu sát cơ sở, nâng cao hiệu quả giải quyết công việc; Huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, gắn với cá thể hóa trách nhiệm cá nhân, nhất là người đứng đầu, tạo động lực và phát huy trí tuệ tập thể trong thực hiện các nhiệm vụ chính trị của TP.

Thành ủy, HĐND, UBND và toàn hệ thống chính trị TP đã tập trung thực hiện “mục tiêu kép” vừa phòng, chống dịch COVID-19, vừa phục hồi, phát triển kinh tế-xã hội theo hướng: "Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19". Kinh tế phục hồi tăng trưởng 8,89%, cao nhất trong nhiều năm trở lại đây và vượt kế hoạch đề ra...

Tuy nhiên, theo Bí thư Thành uỷ Hà Nội, bên cạnh những kết quả toàn diện và đáng khích lệ đã đạt được trong năm qua, vẫn còn những hạn chế, tồn tại trong công tác xây dựng đảng, hệ thống chính trị cũng như công tác lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội. Do đó, đòi hỏi cần nhìn nhận, đánh giá đúng tình hình để đưa ra được những giải pháp, những quyết sách đúng và trúng trong thời gian tới.

"Vì vậy, hội nghị tập trung phân tích, đánh giá một cách khách quan, toàn diện về kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị và phát triển kinh tế - xã hội của thành phố; Dự báo các yếu tố có thể tác động và ảnh hưởng đến việc triển khai thực hiện các nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế - xã hội.

Đồng thời, phân tích, đánh giá sâu về các tồn tại, hạn chế, khó khăn, vướng mắc và chỉ ra các nguyên nhân của các tồn tại, hạn chế, nhất là các nguyên nhân chủ quan để đề xuất, bổ sung các giải pháp, phương hướng khắc phục có tính đột phá, tính hiệu quả và tính khả thi cao. Trong đó, cần đặc biệt chú trọng lựa chọn, đề xuất những nhiệm vụ trọng tâm, trọng điểm để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo trong năm 2023"- Bí thư Thành ủy nhấn mạnh.

Phó Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Phong trình bày dự kiến nội dung, chương trình Kỳ họp
Phó Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Phong trình bày dự kiến nội dung, chương trình kỳ họp

Lựa chọn những việc khó, tồn tại từ nhiều năm để tập trung tháo gỡ

Về Báo cáo kiểm điểm của Ban Thường vụ Thành ủy năm 2022, Bí thư Thành uỷ Hà Nội cho biết: Trong năm qua, Ban Thường vụ Thành ủy luôn đoàn kết, chung sức, đồng lòng, bản lĩnh, quyết tâm cao, hành động quyết liệt; Tiếp tục đổi mới mạnh mẽ phương thức, phong cách lãnh đạo, điều hành theo hướng khoa học, dân chủ, sâu sát cơ sở.

Đồng thời, thực hiện nghiêm nguyên tắc tập trung dân chủ, tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách; Trách nhiệm nêu gương của người đứng đầu, phát huy trí tuệ tập thể, trách nhiệm cá nhân; Quyết liệt, quyết đoán, bình tĩnh, thận trọng nhưng cũng rất khẩn trương, linh hoạt, có trọng tâm, trọng điểm, cầu thị, sẵn sàng lắng nghe, tiếp thu ý kiến góp ý xác đáng để kịp thời điều chỉnh bất cập, vướng mắc, phù hợp với tình hình thực tiễn của TP.

Ban Thường vụ Thành ủy đã lựa chọn những việc khó, tồn tại từ nhiều năm để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, đồng thời quyết liệt, thực chất trong việc tháo gỡ những khó khăn, điểm nghẽn, góp phần tạo chuyển biến tích cực cả hệ thống chính trị từ TP đến cơ sở. Luôn phát huy dân chủ, trí tuệ trong bàn bạc, thảo luận các quyết sách theo đúng nguyên tắc của Đảng và thẩm quyền; Tăng cường phân công, phân cấp, cá thể hóa trách nhiệm, nâng cao trách nhiệm của tập thể, cá nhân trong chỉ đạo, điều hành.

"Đặc biệt, năm 2022, việc phân công, phân cấp, nâng cao vai trò, trách nhiệm đối với các đồng chí Ủy viên Thường vụ Thành ủy ngày càng rõ nét và cụ thể hơn, nhất là đối với những lĩnh vực, địa bàn phân công phụ trách, góp phần nâng cao vai trò, hiệu quả chỉ đạo của Ban Thường vụ Thành ủy"- Bí thư Thành ủy cho biết.

Cũng theo Bí thư Thành ủy, từng đồng chí Thường trực Thành ủy, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy đã luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm; Tích cực, chủ động thực hiện chức trách, nhiệm vụ được phân công; Phát huy tốt vai trò đứng đầu trên những lĩnh vực được phụ trách; Thường xuyên sâu sát cơ sở, kịp thời chỉ đạo tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc.

Bên cạnh những kết quả đạt được, Ban Thường vụ Thành ủy cũng đã thẳng thắn chỉ ra 11 nhóm hạn chế trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ xây dựng Đảng, hệ thống chính tri - xã hội và 6 nhóm hạn chế trong công tác lãnh đạo nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh.

Thực hiện Quy chế làm việc của Thành ủy, với tinh thần trách nhiệm vì công việc chung của TP, Bí thư Thành uỷ Đinh Tiến Dũng đề nghị các đại biểu tích cực tham gia, cho ý kiến về kết quả kiểm điểm, tự phê bình và phê bình của Ban Thường vụ Thành ủy, Thường trực Thành ủy năm 2022. Đặc biệt là phân tích, đánh giá sâu các hạn chế, khuyết điểm, nguyên nhân và đóng góp các giải pháp khả thi, hiệu quả để giúp Ban Thường vụ Thành ủy tiếp thu, xây dựng Kế hoạch, quyết tâm lãnh đạo, chỉ đạo khắc phục bằng được những hạn chế, tồn tại đã được chỉ ra trong năm 2022.

Xác định rõ các giải pháp, lộ trình thực hiện 10 Nghị quyết của Trung ương
Bí thư Thành ủy Đinh Tiến Dũng phát biểu khai mạc hội nghị

Đảm bảo tính khả thi, phù hợp với yêu cầu thực tiễn và tính chất đặc thù của Thủ đô

Về Báo cáo công tác tài chính của Đảng bộ TP năm 2022 và phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm 2023, Bí thư Thành uỷ Đinh Tiến Dũng cho biết: Kết quả kiểm tra của Kiểm toán Nhà nước và kiểm tra chuyên đề của Văn phòng Thành ủy đối với công tác quản lý tài chính, tài sản tại các quận, huyện, thị ủy năm 2022 vừa qua đã đánh giá công tác quản lý tài chính của Thành ủy có nhiều ưu điểm.

Tuy nhiên, công tác quản lý tài chính, tài sản tại các cơ quan, đơn vị của Thành ủy Hà Nội vẫn còn một số tồn tại, hạn chế, khuyết điểm, như: Công tác mua sắm, sửa chữa tài sản còn thiếu sót; Công tác quản lý tài sản công có lúc, có việc còn chậm chễ, đến nay phương án sắp xếp xử lý ô tô của Thành ủy và Đề án sắp xếp, xử lý tài sản là đất, trụ sở của Thành ủy chưa được phê duyệt; Quy chế giám sát đánh giá hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp chưa được ban hành...

Từ đó, Bí thư Thành uỷ đề nghị các đại biểu tham gia, cho ý kiến đóng góp các giải pháp để giúp Ban Thường vụ Thành ủy hoàn thiện và phê duyệt “Phương án sắp xếp lại, xử lý cơ sở nhà, đất của các cơ quan của Đảng thuộc Thành ủy Hà Nội”; Các giải pháp để Văn phòng Thành ủy có thể thực hiện đầy đủ chức năng giám sát, đánh giá hiệu quả hoạt động doanh nghiệp Đảng theo Nghị định số 87/2015/NĐ-CP ngày 6/10/2015 của Chính phủ về giám sát đầu tư vốn Nhà nước vào doanh nghiệp; Cho ý kiến về chủ trương, định hướng chuyển đổi mô hình tổ chức và tái cơ cấu, sắp xếp lại các công ty TNHH một thành viên do Thành ủy Hà Nội nắm giữ 100% vốn điều lệ.

Về các kế hoạch, chương trình hành động của Thành ủy thực hiện các Nghị quyết Hội nghị lần thứ 5, Hội nghị lần thứ 6 của Ban Chấp hành Trung ương và một số Nghị quyết của Bộ Chính trị khóa 13, Bí thư Thành uỷ Hà Nội nhấn mạnh, đây là các Nghị quyết của Trung ương và Bộ Chính trị về các vấn đề vĩ mô rất quan trọng, có tính chủ trương, định hướng trước mắt và lâu dài cho sự phát triển của đất nước.

Nhằm cụ thể hóa các Nghị quyết của Trung ương và Bộ Chính trị để triển khai thực hiện trên địa bàn Thành phố, sớm đưa Nghị quyết của Đảng đi vào cuộc sống; Căn cứ chỉ đạo của Trung ương; Ban Thường vụ Thành ủy đã chỉ đạo Ban cán sự Đảng UBND TP, Ban Tổ chức Thành ủy và các cơ quan liên quan tham mưu xây dựng các kế hoạch, chương trình hành động của Thành ủy thực hiện các Nghị quyết của Trung ương và Bộ Chính trị và Ban Thường vụ Thành ủy đã tham gia ý kiến để các đơn vị hoàn thiện dự thảo trình Ban Chấp hành Đảng bộ TP.

Trên cơ sở các Tờ trình của Ban Thường vụ Thành ủy, Ban cán sự Đảng UBND TP, Bí thư Thành uỷ Hà Nội đề nghị hội nghị nêu cao tinh thần trách nhiệm, nghiên cứu kỹ, tập trung thảo luận, cho ý kiến. Cụ thể : Kết cấu của các kế hoạch, chương trình hành động có đảm bảo phù hợp và đồng bộ, thống nhất với nhau? Các nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu có đảm bảo bao quát đầy đủ và cụ thể hóa các quan điểm chỉ đạo, các nhiệm vụ, giải pháp đề ra tại các Nghị quyết của Trung ương và Bộ Chính trị? Đồng thời có đảm bảo tính khả thi, phù hợp với yêu cầu thực tiễn và tính chất đặc thù của Thủ đô; Có khắc phục được các tồn tại, hạn chế của TP đã được chỉ ra; Ngoài ra, có cần bổ sung thêm các nhiệm vụ, giải pháp nào nữa hay không?...

“Những nội dung trình Hội nghị Ban chấp hành Đảng bộ TP lần này là những nội dung có ý nghĩa hết sức quan trọng, quyết định đến công tác xây dựng đảng, hệ thống chính trị, công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Thường vụ Thành ủy và một số lĩnh vực thiết yếu của Thủ đô năm 2023 và những năm tiếp theo.

Tôi đề nghị các đồng chí nêu cao tinh thần trách nhiệm, phát huy dân chủ, tập trung nghiên cứu, thảo luận, đóng góp nhiều ý kiến sâu sắc, xác đáng để hoàn thiện các Báo cáo, dự thảo các kế hoạch, chương trình hành động của Thành ủy thực hiện các Nghị quyết của Trung ương, Bộ Chính trị, dự thảo Nghị quyết, Kết luận của Ban Chấp hành và xem xét, quyết định vào cuối kỳ họp” - Bí thư Thành ủy yêu cầu.

*Sau phát biểu khai mạc của Bí thư Thành ủy, các ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ TP Hà Nội tiến hành thảo luận tại tổ về các Tờ trình, Dự thảo Chương trình, Nghị quyết được trình tại Hội nghị.

Theo chương trình hội nghị, sáng 11/1, các đại biểu sẽ chia thành 4 tổ thảo luận và tiến hành thảo luận tại tổ về các nội dung theo kế hoạch. Chiều 11/1, các đại biểu sẽ tiến hành thảo luận tại hội trường.

Lượt xem: 10
Tác giả: Tú Linh; Ảnh: Viết Thành
Tin liên quan