Thứ 6, 19/08/2022 - 12:18

Ứng dụng hiệu quả công nghệ thông tin trong công tác Tuyên giáo

 Điểm nổi bật 6 tháng đầu năm 2022 trong hoạt động của hệ thống Tuyên giáo Thủ đô là tiếp tục ứng dụng công nghệ thông tin phù hợp với tình hình phòng chống dịch bệnh COVID-19, đảm bảo hoàn thành tốt các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao, từng bước đáp ứng tốt hơn yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Sáng 1/7, tại huyện Mê Linh, Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội tổ chức Hội nghị Sơ kết kết quả công tác tuyên giáo thành phố 6 tháng đầu năm; Phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2022.

Đồng chí Nguyễn Văn Phong, Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội tham dự và chỉ đạo hội nghị.

Ứng dụng hiệu quả công nghệ thông tin trong công tác tuyên giáo

Hội nghị Sơ kết kết quả công tác Tuyên giáo thành phố 6 tháng đầu năm; Phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2022

Trong 6 tháng đầu năm 2022, tình hình thế giới và khu vực có nhiều biến động; trong nước, các cấp, các ngành, địa phương thực hiện thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch bệnh COVID-19, phục hồi, phát triển sản xuất, kinh doanh. Đồng thời, các cấp, ngành, địa phương cũng triển khai nhiều nhiệm vụ quan trọng như thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, nhiệm kỳ 2020-2025, kỷ niệm các ngày lễ lớn, các sự kiện lịch sử, chính trị quan trọng của đất nước và Thủ đô. Tình hình đó đã tác động đến tác tuyên giáo theo cả hai chiều hướng thuận lợi và khó khăn.

Với tinh thần chủ động, đoàn kết, trách nhiệm, hệ thống Tuyên giáo Thủ đô bám sát sự chỉ đạo, hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Trung ương, Thành ủy và cấp ủy Đảng các cấp; Phối hợp chặt chẽ với các ban, ngành liên quan triển khai đồng bộ, hiệu quả trên tất cả các lĩnh vực công tác; Hoàn thành tốt nhiệm vụ công tác tuyên giáo, góp phần quan trọng thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của các cấp, ngành, địa phương, đơn vị trong 6 tháng đầu năm 2022.

Ứng dụng hiệu quả công nghệ thông tin trong công tác tuyên giáo

Toàn cảnh Hội nghị Sơ kết kết quả công tác Tuyên giáo thành phố 6 tháng đầu năm; Phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2022

Báo cáo tại hội nghị, đồng chí Đinh Thị Lan Duyên, Phó trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội, cho hay, trong 6 tháng đầu năm 2022, Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội đã đạt được 11 kết quả lớn. Đáng chú ý là đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phòng, chống dịch COVID-19; Chỉ đạo, định hướng tuyên truyền toàn diện các mặt đời sống, chính trị, xã hội, tình hình Thủ đô, trong nước và quốc tế.

Ngoài ra, Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội cũng nâng cao chất lượng công tác chỉ đạo, định hướng báo chí; Thẩm định, góp ý nhiều văn bản về công tác báo chí; Nhất là các nội dung liên quan đến công tác quy hoạch báo chí thành phố, việc bổ nhiệm lãnh đạo đối với một số cơ quan báo chí thành phố.

Nhìn chung, trong 6 tháng đầu năm 2022, toàn ngành Tuyên giáo Thủ đô đã thể hiện rõ vai trò là một trong những mũi nhọn quan trọng trong công tác phòng, chống dịch COVID-19; Chủ động tham mưu cấp ủy ban hành nhiều văn bản chỉ đạo, hướng dẫn công tác tuyên truyền với nhiều hình thức phong phú, sáng tạo; Góp phần tạo sự thống nhất về nhận thức, tư tưởng chính trị trong hành động của Đảng, sự đồng thuận của xã hội.

Tác giả: Lưu Thủy
Tin liên quan