Thứ 4, 28/07/2021 - 20:58

Đồ đen bỏ hẳn, vì gàu dai dẳng. Đã có Selsun!