Thứ 3, 07/12/2021 - 15:17

Huawei P40 Pro - Superzoom 50X, chụp rõ điều chưa tỏ