Thứ 5, 17/06/2021 - 01:02

Lễ ký kết hợp đồng Thi công xây dựng trụ sở văn phòng Công ty Cổ phần TNH99 Việt Nam