Thứ 2, 20/05/2019 - 06:29
Không đổ vỡ nhưng rất đối lập

Không đổ vỡ nhưng rất đối lập

Phó Thủ tướng Trung Quốc Lưu Hạc cho biết: "Các cuộc đàm phán đã không đổ vỡ, nhưng rất đối lập". Song ông cho rằng: "Những bất đồng nhỏ trong các cuộc đàm phán song phương là bình thường và tất yếu. Hãy nhìn về phía trước, chúng ta vẫn lạc quan dù t...