Thứ 7, 04/04/2020 - 11:29
6,6 triệu người dân Mỹ đăng ký thất nghiệp do Covid-19

6,6 triệu người dân Mỹ đăng ký thất nghiệp do Covid-19

Cuộc khủng hoảng tài chính do Covid-19 gây ra đã khiến nền kinh tế Mỹ bị thiệt hại nặng nề và buộc hàng nghìn doanh nghiệp phải đóng cửa do chính phủ liên bang và các bang đã ra lệnh buộc người dân phải ở nhà. Dịch vụ là một trong những ngành bị ảnh ...
Trung Quốc từng bước vực dậy lĩnh vực tiêu dùng

Trung Quốc từng bước vực dậy lĩnh vực tiêu dùng

Là một trong 3 động lực tăng trưởng của nền kinh tế lớn thứ hai thế giới và ngày càng chiếm tỷ trọng lớn trong tăng trưởng GDP, tiêu dùng được Trung Quốc xác định có vai trò quan trọng trong quá trình chuyển đổi cơ cấu kinh tế của nước này. Tuy ...