Thứ 3, 23/07/2019 - 13:08
Ngân hàng nội địa phục vụ doanh nghiệp FDI

Ngân hàng nội địa phục vụ doanh nghiệp FDI

Nắm bắt được tình hình và xu hướng thị trường, Hội đồng thành viên, Ban điều hành Agribank đã chủ động xây dựng, ban hành nhiều cơ chế, chính sách, đồng thời chỉ đạo các chi nhánh cần đẩy mạnh việc xúc tiến hợp tác và cung cấp sản phẩm dịch vụ đối vớ...
Nguy cơ thu hẹp tín dụng

Nguy cơ thu hẹp tín dụng

Nhiều chuyên gia cho rằng, việc các NHTM Nhà nước chậm tăng vốn điều lệ sẽ làm giảm khả năng cung ứng vốn tín dụng cho nền kinh tế, từ đó ảnh hưởng tới tăng trưởng kinh tế, giảm thu ngân sách từ thuế.
Vốn ngân hàng bao giờ hết ảo?

Vốn ngân hàng bao giờ hết ảo?

Trong báo cáo gửi Quốc hội mới đây, Kiểm toán Nhà nước chỉ ra nhiếu tồn tại của ngành ngân hàng (đến cuối năm 2017), trong đó tỷ lệ an toàn vốn tối thiếu (CAR) chưa đáng tin cậy.