Thứ 6, 25/09/2020 - 11:21
Nới room ngoại cho ngân hàng

Nới room ngoại cho ngân hàng

Luật Chứng khoán 2019 quy định mở hơn về room ngoại đối với các doanh nghiệp thuộc các lĩnh vực được phép, song ngân hàng thì không.
Xử lý nợ xấu: Rao bán ồ ạt nhưng vẫn ế

Xử lý nợ xấu: Rao bán ồ ạt nhưng vẫn ế

Để xử lý nợ xấu, thời gian qua, hàng loạt ngân hàng đã ráo riết thu hồi nợ xấu bằng việc bán tài sản mà các doanh nghiệp thế chấp. Tuy nhiên, lượng tài sản rao bán thì nhiều nhưng số lượng người mua lại rất ít.