Thứ 5, 04/03/2021 - 22:38
Sàn thương mại điện tử "bất an"

Sàn thương mại điện tử "bất an"

Những quy định trong Dự thảo Nghị định sửa đổi Nghị định 52/2013 về thương mại điện tử đang có nhiều quy định chồng chéo, mâu thuẫn làm cản đường nhà đầu từ tham gia vào lĩnh vực này.