Thứ 2, 20/05/2019 - 06:32
Ngành cơ khí chế tạo: Ưu tiên lĩnh vực nền tảng

Ngành cơ khí chế tạo: Ưu tiên lĩnh vực nền tảng

Ngành cơ khí Việt Nam ngày càng tụt hậu, không đủ sức cạnh tranh trên thị trường nội địa và mở rộng xuất khẩu. Thực trạng trên được Hiệp hội doanh nghiệp (DN) cơ khí Việt Nam (VAMI) chỉ ra tại Hội nghị "Thực trạng và giải pháp thúc đẩy ngành cơ khí c...
Dư địa thị trường sữa Việt còn rất lớn

Dư địa thị trường sữa Việt còn rất lớn

Với sản lượng sữa đạt 936 nghìn tấn (năm 2018), tăng bình quân 15%/năm cho giai đoạn 2011-2018, nhưng mới chỉ đáp ứng khoảng 40% nhu cầu tiêu dùng trong nước, thị trường sữa Việt Nam được đánh giá có tiềm năng lớn để thu hút đầu tư.