Thứ 6, 25/09/2020 - 10:03
"Cây sáng kiến" của Fecon

"Cây sáng kiến" của Fecon

Tăng 30 - 50% năng suất lao động ở nhiều công đoạn sản xuất khác nhau, giảm 50% thời gian lao động cho công nhân, phát hiện và cảnh báo lỗi trong sản xuất, tiết kiệm nhân công lao động là những lợi ích mà "cây sáng kiến" Nguyễn Văn Xuân - Đội trưởng ...