Thứ 6, 25/09/2020 - 10:00
Tăng huyết áp – Không phải rào cản cuộc sống

Tăng huyết áp – Không phải rào cản cuộc sống

Trước những thách thức gánh nặng bệnh tật toàn cầu của tăng huyết áp (cao huyết áp), Tổ chức Y tế thế giới (WHO) và Hội Tăng huyết áp thế giới (ISH) đã lấy ngày 17/5 hàng năm là Ngày phòng, chống tăng huyết áp thế giới.