Thứ 2, 20/05/2019 - 06:32
Chủ tịch Hồ Chí Minh và nền kinh tế nhiều thành phần

Chủ tịch Hồ Chí Minh và nền kinh tế nhiều thành phần

Trong loạt 50 bài đăng trên Báo Cứu quốc năm 1953 của Chủ tịch Hồ Chí Minh, ký bút danh Đ.X. (về sau được tập hợp thành cuốn "Thường thức chính trị" in năm 1954), đáng chú ý, có hai bài mang số 23 và 24 được Chủ tịch Hồ Chí Minh trực tiếp bàn về vấn ...
Cộng hưởng các phương án hỗ trợ làng nghề

Cộng hưởng các phương án hỗ trợ làng nghề

Tuy sản phẩm cũng như hoạt động sản xuất của các làng nghề đã có sự cải thiện rõ rệt, nhưng để giải quyết tận gốc những trở ngại và phát triển bền vững, khu vực làng nghề cần sự hỗ trợ toàn diện, có độ liên kết cao giữa ngành Công Thương và các ngành...
Sứ mệnh "lo" cho nền kinh tế

Sứ mệnh "lo" cho nền kinh tế

Năm 1945, Giám đốc Kinh tế Bắc Kỳ lúc đó là ông Nguyễn Mạnh Hà đã được người dân Hải Phòng coi như một vị cứu tinh khi ông đứng ra giúp dân giải quyết nạn đói ở đây. Sau ngày tuyên bố độc lập 2/9/1945, ông Nguyễn Mạnh Hà đã được mời làm Bộ trưởng Kin...