Thứ 6, 20/09/2019 - 02:50
Đẩy nhanh xác định giá đất để thu nộp ngân sách

Đẩy nhanh xác định giá đất để thu nộp ngân sách

<p style="text-align:justify;"><span style="font-size:14px;"><span style="font-family:Tahoma, Geneva, sans-serif;">Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa vừa yêu cầu các cơ quan chức năng đẩy nhanh việc xác định giá đất tại các dự án để thu, nộp ngân sách Nhà ...
Đề xuất mới về phòng, chống rửa tiền

Đề xuất mới về phòng, chống rửa tiền

<p style="text-align:justify;"><span style="font-size:14px;"><span style="font-family:Tahoma, Geneva, sans-serif;">Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đang dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung Thông tư số 35/2013/TT-NHNN hướng dẫn thực hiện một số quy định về p...
Công nghiệp ô tô: Có nên ưu đãi?

Công nghiệp ô tô: Có nên ưu đãi?

<p style="text-align:justify;"><span style="font-size:14px;"><span style="font-family:Tahoma, Geneva, sans-serif;">Việt Nam đã tham gia vào quá trình hội nhập quốc tế, nên bảo hộ trong bối cảnh hội nhập xem như là chấp nhận thua</span></span></p>