Thứ 3, 07/04/2020 - 13:34
Hà Nội có thêm trường Đại học Y Dược

Hà Nội có thêm trường Đại học Y Dược

Thủ tướng Chính phủ vừa ký Quyết định 448/QĐ-TTg về việc phê duyệt chủ trương thành lập trường Đại học Y Dược là trường đại học thành viên của Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN).