Thứ 3, 23/07/2019 - 13:04
Startup 4.0: Khát khao lập nghiệp

Startup 4.0: Khát khao lập nghiệp

Họ là những bạn trẻ thế hệ 9X, 2K, có niềm tin, khát khao khẳng định bản thân và tạo ra giá trị tốt đẹp cho xã hội. Dù ý tưởng khởi nghiệp, sản phẩm khác nhau, nhưng nhìn chung, đó là những startup với mong muốn lập nghiệp cháy bỏng…
"Kiềng 3 chân" của startup

"Kiềng 3 chân" của startup

Đã có bao giờ ai đó tự hỏi: Vì sao truyện dân gian chỉ có 3 nhân vật tạo nên 3 táo quân (2 ông, 1 bà)- 3 đầu rau trong bếp xưa, chiếc kiềng 3 chân ngày nay?
Du lịch 4.0 thu hút giới trẻ khởi nghiệp

Du lịch 4.0 thu hút giới trẻ khởi nghiệp

Cùng với xu thế của cách mạng công nghiệp 4.0, ngành du lịch Viêt Nam đang thu hút giới trẻ khởi nghiệp thông qua việc ứng dụng công nghệ thông tin vào xây dựng chiến lược chuyển đổi số và phát triển du lịch thông minh, đáp ứng nhu cầu ngày càng đa d...