Thứ 5, 04/03/2021 - 22:28
“Lão nông” thời công nghệ 4.0

“Lão nông” thời công nghệ 4.0

"Lão nông" Nguyễn Tiến Thuật, ở thôn Thanh Hội, xã Trung Tú, huyện Ứng Hòa, thành phố Hà Nội đã tích cực tìm tòi và có nhiều sáng tạo cải tiến máy mọc phục vụ sản xuất, hướng tới nâng cao hiệu quả và sản lượng trong canh tác qua đó góp phần với phát ...