Thứ 7, 16/11/2019 - 03:16
Cá tra Việt Nam: Rộng đường vào thị trường Hoa Kỳ

Cá tra Việt Nam: Rộng đường vào thị trường Hoa Kỳ

Việc Bộ Nông nghiệp Hoa kỳ chính thức công bố quyết định công nhận tương đương hệ thống kiểm soát an toàn thực phẩm (ATTP) cá da trơn của Việt Nam xuất khẩu (XK) sang thị trường này được xem là động lực quan trọng thúc đẩy phát triển ngành cá tra ...
Định vị thương hiệu cho nông sản Việt

Định vị thương hiệu cho nông sản Việt

  Bộ Công Thương đang hoàn thiện dự thảo Đề án "Phát triển thương hiệu ngành thực phẩm Việt Nam đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030". Đây tiếp tục được ghi nhận là nỗ lực lớn của ngành Công Thương trong xây dựng cũng như đưa thương hiệu nông sản của ...
Thúc đẩy xuất khẩu: Phát huy vai trò của doanh nghiệp FDI

Thúc đẩy xuất khẩu: Phát huy vai trò của doanh nghiệp FDI

Mặc dù những năm vừa qua, xuất khẩu (XK) của Việt Nam đạt kết quả tăng trưởng rất ấn tượng nhưng nhiều ý kiến vẫn cho rằng, nhìn vào cơ cấu kim ngạch XK cho thấy khu vực doanh nghiệp (DN) FDI vẫn chiếm tỷ lệ đa số, ảnh hưởng lớn tới sự bền vững ...
10 tháng xuất siêu 7 tỷ USD

10 tháng xuất siêu 7 tỷ USD

Theo Tổng cục Thống kê, tính chung 10 tháng năm 2019 ước tính xuất siêu 7 tỷ USD. Đáng chú ý, khu vực kinh tế trong nước đang dần khẳng định vị thế với tốc độ tăng kim ngạch xuất khẩu đạt 16,2% so với cùng kỳ năm 2018.