Thứ 3, 23/07/2019 - 13:03
Chủ động tìm đối tác xuất khẩu

Chủ động tìm đối tác xuất khẩu

Trong 6 tháng đầu năm nay chúng tôi mới xuất khẩu đạt khoảng 48% kế hoạch năm 2019 (kế hoạch xuất khẩu 170 triệu USD) và tỷ trọng xuất khẩu qua EU chiếm khoảng 10%.