Thứ 5, 04/03/2021 - 22:18
Xuất khẩu nông lâm thủy sản 2 tháng đầu năm 2021 tăng 16,6%

Xuất khẩu nông lâm thủy sản 2 tháng đầu năm 2021 tăng 16,6%

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cho biết, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu hàng nông lâm thủy sản 2 tháng đầu năm 2021 ước đạt gần 11 tỷ USD, trong đó xuất khẩu ước đạt 6,17 tỷ USD, tăng 16,6% so với cùng kỳ năm 2020; nhập khẩu ước khoảng 4,8 tỷ ...