Thứ 2, 06/07/2020 - 02:27
TP. Hồ Chí Minh: Xuất khẩu 6 tháng đầu năm tăng trưởng tốt

TP. Hồ Chí Minh: Xuất khẩu 6 tháng đầu năm tăng trưởng tốt

Hoạt động xuất khẩu của TP. Hồ Chí Minh tăng trưởng dù gặp nhiều ảnh hưởng của đại dịch Covid-19. Trong 6 tháng/2020 hoạt động xuất khẩu vẫn tăng cao so với cùng kỳ với 5,8%. Trong đó, các nhóm hàng có mức tăng trưởng tốt là linh kiện, sản phẩm điện ...