Thứ 6, 04/12/2020 - 14:24
Hệ lụy dồn vốn cho BT và BOT

Hệ lụy dồn vốn cho BT và BOT

Vốn tín dụng dồn quá nhiều cho lĩnh vực hạ tầng giao thông qua hình thức BT và BOT đã và luôn tiềm ẩn những vấn đề cần đặt trong tầm kiểm soát.