Thứ 2, 20/05/2019 - 06:29
Giải pháp hút vốn đầu tư BOT giao thông

Giải pháp hút vốn đầu tư BOT giao thông

Trước việc Tổng cục Đường bộ Việt Nam báo cáo Bộ GTVT về 26/57 dự án BOT giao thông hụt thu liệu hút nguồn vốn vào BOT có kém mặn mà hơn trước? Luật sư, nhà đầu cho rằng mấu chốt ở tính minh bạch?