Chủ nhật, 25/02/2024 - 09:02

Không tăng học phí năm học 2023-2024 ở tất cả cấp học

Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà chỉ đạo sửa đổi Nghị định số 81/2021/NĐ-CP theo hướng không tăng học phí năm học 2023-2024 ở tất cả cấp học.

Văn phòng Chính phủ ban hành Thông báo số 300/TB-VPCP kết luận của Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà tại cuộc họp về dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 81/2021/NĐ-CP ngày 27/8/2021 của Chính phủ quy định về cơ chế thu, quản lý học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập; giá dịch vụ trong lĩnh vực giáo dục, đào tạo.

Không tăng học phí năm học 2023-2024 ở tất cả cấp học
Không tăng học phí năm học 2023-2024 ở tất cả cấp học (Ảnh minh họa)

Theo đó, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà yêu cầu Bộ Giáo dục và Đào tạo khẩn trương tiếp thu ý kiến các đại biểu dự họp, thống nhất với các Bộ có liên quan để hoàn thiện dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 81/2021/NĐ-CP ngày 27/8/2021 của Chính phủ quy định về cơ chế thu, quản lý học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập; giá dịch vụ trong lĩnh vực giáo dục, đào tạo, theo hướng quy định rõ một số điều khoản về việc chưa triển khai, chưa áp dụng lộ trình cơ chế thu, quản lý học phí quy định tại Nghị định số 81/2021/NĐ-CP và không tăng học phí năm học 2023 - 2024; trình Chính phủ trước ngày 8/8/2023.

Theo Nghị định số 81/2021/NĐ-CP, mức trần học phí mới với giáo dục mầm non và phổ thông sẽ được áp dụng từ năm học 2022-2023, dao động 50.000-650.000 đồng một tháng, một học sinh, tùy theo địa bàn và cấp học. Với khung này, nhiều địa phương đã đưa ra mức học phí mới, tăng nhiều lần so với năm học trước.

Tại cuộc họp với Bộ Giáo dục và Đào tạo cùng các bộ, ngành liên quan ngày 10/5 vừa qua, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà cho rằng, tăng học phí mầm non, giáo dục phổ thông công lập là vấn đề có tác động xã hội rất lớn. Việc này phải được tính toán, triển khai một cách căn cơ, bài bản, tổng thể, trên tinh thần nhân văn.

Do đó, Bộ Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp với các Bộ, cơ quan có liên quan nghiên cứu, đề xuất bổ sung vào Chương trình công tác của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về nội dung xây dựng, ban hành Nghị định thay thế Nghị định số 81/2021/NĐ-CP theo quy định, báo cáo Thủ tướng Chính phủ trong tháng 12/2023.

Lượt xem: 10
Tác giả: Tâm An
Tin liên quan