Thứ 7, 02/07/2022 - 11:58

Quy hoạch đô thị phải có tầm nhìn dài hạn lấy chất lượng sống làm trung tâm

Uỷ viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng nhấn mạnh: Quy hoạch đô thị phải có tầm nhìn dài hạn, đồng bộ và hiện đại, lấy con người và chất lượng cuộc sống làm trung tâm, văn hóa và văn minh đô thị làm nền tảng phát triển.

Tin liên quan