Thứ hai, 11/12/2023 - 19:02

Công nghiệp khoáng sản cần phát triển có định hướng và theo quy hoạch chung của quốc gia

Ngành công nghiệp khoáng sản cần phát triển có định hướng và theo quy hoạch chung của quốc gia. Do đó, công tác quy hoạch khoáng sản là nhiệm vụ cấp thiết.

Sáng nay (28/7), Bộ Công Thương tổ chức Hội thảo lấy ý kiến về Quy hoạch thăm dò, khai thác, chế biến và sử dụng các loại khoáng sản thời kỳ 2021, tầm nhìn đến năm 2050. Thứ trưởng Bộ Công Thương Đỗ Thắng Hải chủ trì hội nghị.

Công nghiệp khoáng sản cần phát triển có định hướng và theo quy hoạch chung của quốc gia

Công tác quy hoạch về hoạt động khoáng sản là nhiệm vụ quan trọng

Thực hiện Quyết định số 995/QĐ-TTg ngày 09/8/2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc giao nhiệm vụ cho các Bộ tổ chức lập Quy hoạch ngành quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, sau khoảng thời gian khẩn trương xây dựng Quy hoạch thăm dò, khai thác, chế biến và sử dụng các loại khoáng sản thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 (Quy hoạch khoáng sản), ngày 31/12/2021, Bộ Công Thương đã có Tờ trình số 8710/TTr-BCT trình Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Quy hoạch khoáng sản trong đó đã có báo cáo về việc tổ chức lập Quy hoạch khoáng sản theo trình tự, thủ tục được quy định tại Luật Quy hoạch và Nghị định số 37/2019/NĐ-CP ngày 07/5/2019 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Quy hoạch.

Ngày 22/4/2022, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 502/QĐ-TTg thành lập Hội đồng thẩm định, trong đó giao Bộ Công Thương là Cơ quan Thường trực Hội đồng thẩm định quy hoạch.

Phát biểu tại Hội thảo, Thứ trưởng Đỗ Thắng Hải nhìn nhận: Trong nhiều năm qua, việc thăm dò, khai thác, chế biến và sử dụng khoáng sản của ngành khoáng sản Việt Nam đã đạt được những kết quả nhất định. Nhưng vẫn còn xảy ra tình trạng khai thác, chế biến khoáng sản thiếu quy hoạch, khó kiểm soát. Nhiều chủ đầu tư không đủ năng lực chuyên môn, kinh nghiệm quản lý, thiết bị lạc hậu đã và đang tham gia khai thác và chế biến khoáng sản, gây lãng phí tài nguyên, tác động xấu đến môi trường.

Thứ trưởng Bộ Công Thương Đỗ Thắng Hải

Thứ trưởng Bộ Công Thương Đỗ Thắng Hải phát biểu tại hội thảo

Nhu cầu về các loại khoáng sản của thị trường trong và ngoài nước là rất lớn và ngày càng tăng, do đó cần phát triển các công tác thăm dò, khai thác, chế biến các khoáng sản này một cách có hệ thống phục vụ sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước. Đây là yêu cầu cấp bách vì: ngành khai khoáng, chế biến quặng là ngành công nghiệp nền tảng, cung cấp nguyên vật liệu quan trọng không thể thiếu để phát triển các ngành công nghiệp khác (ngành điện, hoá chất, chế tạo máy, giao thông vận tải, công nghiệp quốc phòng, công nghiệp xây dựng...);

Đồng thời phát triển mạnh khai thác, chế biến, luyện quặng còn tạo việc làm cho hàng vạn người lao động, thúc đẩy sự phát triển của nhiều vùng dân cư về văn hoá, xã hội, đời sống, góp phần xoá đói giảm nghèo, dịch chuyển cơ cấu sản xuất... Do đó, ngành công nghiệp khoáng sản cần phải phát triển có định hướng và theo quy hoạch chung của quốc gia”- Thứ trưởng nhấn mạnh.

Thứ trưởng Đỗ Thắng Hải cho rằng, công tác quy hoạch là nhiệm vụ quan trọng của quản lý nhà nước về hoạt động khoáng sản, là cơ sở để cấp phép hoạt động khoáng sản, đẩy mạnh việc khai thác, chế biến khoáng sản phù hợp với tiềm năng của từng loại khoáng sản, từng giai đoạn phát triển của đất nước trong xu thế hội nhập, công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, đảm bảo phát triển khoáng sản hiệu quả và bền vững.

Tập trung vào 5 mục tiêu

Theo Bộ Công Thương, trước đây các quy hoạch thăm dò, khai thác, chế biến đối với từng loại khoáng sản đã được lập riêng rẽ, nên các quy hoạch này thiếu gắn kết, không tạo ra được một bức tranh chung cân đối và hài hòa về các mục tiêu mà chiến lược khoáng sản quốc gia đã đề ra.

Tờ trình số 8710/TTr-BCT trình Thủ tướng Chính phủ nêu cụ thể, công tác quy hoạch phải phù hợp chủ trương của Đảng, chính sách của nhà nước về phát triển ngành công nghiệp khai thác, chế biến khoáng sản. “Quy hoạch phải phù hợp với quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội của cả nước, quy hoạch vùng, quy hoạch sử dụng đất và quy hoạch phát triển hạ tầng có liên quan”- Tờ trình nêu.

Công nghiệp khoáng sản cần phát triển có định hướng và theo quy hoạch chung của quốc gia

Cục Công nghiệp (Bộ Công Thương) cho biết, hội thảo để lấy ý kiến về dự thảo Quy hoạch khoáng sản nhằm làm rõ một số nội dung cụ thể:

Thứ nhất, phù hợp với nhiệm vụ quy hoạch được duyệt và quy trình lập quy hoạch.

Thứ hai, đánh giá hiện trạng hoạt động thăm dò, khai thác, chế biến và sử dụng các nhóm/loại khoáng sản, tình hình thực hiện các quy hoạch khoáng sản thời kỳ trước.

Thứ ba, quan điểm, mục tiêu thăm dò, khai thác, chế biến và sử dụng các nhóm, loại khoáng sản trong kỳ quy hoạch;

Thứ tư, định hướng bảo vệ môi trường, phòng, chống thiên tai và ứng phó với biến đổi khí hậu trong hoạt động khoáng sản.

Thứ năm, các vấn đề về Báo cáo đánh giá môi trường chiến lược (DMC) của quy hoạch.

Theo đó, hội thảo không chỉ đánh giá về Quy hoạch khoáng sản theo các nhiệm vụ được Thủ tướng Chính phủ giao mà còn đưa ra các đánh giá các nội dung, định hướng, cụ thể hóa các Nghị quyết của Đảng và Nhà nước như Nghị quyết số 10-NQ/TW ngày 10/2/2022 của Bộ Chính trị về định hướng chiến lược địa chất, khoáng sản và công nghiệp khai khoáng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Theo Bộ Công Thương, các ý kiến đóng góp là cơ sở để Bộ Công Thương, đơn vị tư vấn lập Quy hoạch tổng hợp, hoàn thiện Quy hoạch khoáng sản để trình Chủ tịch Hội đồng thẩm định Quy hoạch trong thời gian tới đảm bảo tiến độ theo Nghị quyết của Quốc Hội, Nghị quyết của Chính phủ.
 
Lượt xem: 74
Tác giả: Lan Anh- Xuân Lương
Tin liên quan