Thứ sáu, 12/07/2024 - 20:52
Tin mới

Hà Giang: Đồng bộ, quyết liệt các giải pháp giải ngân vốn đầu tư công

Với Chỉ thị số 22-CT/TU, tỉnh Hà Giang đang quyết liệt đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công, thực hiện 3 Chương trình Mục tiêu quốc gia.

Thực hiện Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 -2025 và Kế hoạch năm 2022, các cấp, các ngành ở tỉnh Hà Giang đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai nhiều giải pháp nhằm phục hồi, thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển, tạo việc làm và nâng cao đời sống nhân dân.

Vậy nhưng, sau 10 tháng thực hiện, kết quả giải ngân vốn đầu tư công của tỉnh Hà Giang vẫn rất thấp - mới đạt 32,59% kế hoạch.

Kết quả giải ngân thấp đã làm giảm hiệu quả vốn đầu tư, ảnh hưởng rất lớn đến kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và mục tiêu tăng trưởng của tỉnh Hà Giang.

Chủ tịch UBND tỉnh Hà Giang yêu cầu các huyện, thành phố nghiêm túc, khẩn trương thực hiện các giải pháp giải ngân vốn đầu tư công

Chủ tịch UBND tỉnh Hà Giang yêu cầu các huyện, thành phố nghiêm túc, khẩn trương thực hiện các giải pháp giải ngân vốn đầu tư công

Bên cạnh những nguyên nhân khách quan như: Dịch bệnh, giá nguyên, vật liệu tăng cao...; kết quả giải ngân vốn đầu tư công của Hà Giang chưa được như kỳ vọng, chủ yếu là do một số cơ quan, đơn vị, cấp ủy, chính quyền địa phương ở tỉnh Hà Giang vẫn chưa chủ động, thiếu quyết liệt, chưa có các giải pháp thiết thực hiệu quả trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo; chưa phát huy hết vai trò, trách nhiệm người đứng đầu các sở, ngành liên quan trong việc phối hợp chặt chẽ với các địa phương triển khai thực hiện kịp thời các nhiệm vụ.

Đến nay, công tác giải quyết các thủ tục hành chính, tuyên truyền, vận động, bồi thường hỗ trợ tái định cư của tỉnh Hà Giang vẫn còn nhiều bất cập, thiếu hiệu quả. Trong khi đó, năng lực và trách nhiệm chủ đầu tư, đơn vị tư vấn, đơn vị thi công còn nhiều hạn chế; công tác chuẩn bị đầu tư của dự án chất lượng chưa cao; chưa quyết liệt đôn đốc công tác hoàn thành quyết toán các dự án sớm đưa vào sử dụng.

Để tăng cường công tác quản lý nhà nước, đẩy nhanh tiến độ giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công những tháng cuối năm 2022 và đầu năm 2023, đảm bảo hoàn thành mục tiêu kế hoạch đề ra, tại Chỉ thị số 22-CT/TU, ban hành ngày 22/11/2022, Ban Thường vụ Tỉnh ủy yêu cầu các cấp ủy đảng, chính quyền, thủ trưởng các sở, ban, ngành, các ban quản lý dự án nghiêm túc, khẩn trương, quyết liệt tập trung lãnh đạo, chỉ đạo một số nhiệm vụ.

Cụ thể như, tập trung thực hiện đồng bồ, quyết liệt các giải pháp của Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ về giải ngân vốn đầu tư công. Xác định rõ việc đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công là một trong những nhiệm vụ chính trị trọng tâm cần ưu tiên thực hiện trong những tháng cuối năm; Triển khai nhanh chóng 3 Chương trình Mục tiêu quốc gia theo quy định, kiên quyết không để tình trạng có vốn mà không giải ngân được.

Người đứng đầu các tổ chức đảng, các địa phương, các cơ quan, ban ngành đề cao trách nhiệm, quyết liệt, chủ động, sâu sát, nắm chắc tình hình, nhận diện rõ các nguyên nhân dẫn đến giải ngân vốn chậm của từng dự án, tăng cường tần suất kiểm tra hiện trường, chấn chỉnh ngay các tồn tại, bất cập, phân công lãnh đạo phụ trách từng dự án để trực tiếp chỉ đạo, tháo gỡ kịp thời khó khăn, vướng mắc.

Vốn đầu tư công thực hiện 3 Chương trình Mục tiêu quốc gia được kỳ vọng sẽ mang đến những đổi thay tích cực cho địa phương còn khó khăn như tỉnh Hà Giang
Vốn đầu tư công thực hiện 3 Chương trình Mục tiêu quốc gia được kỳ vọng sẽ mang đến những đổi thay tích cực cho địa phương còn khó khăn như tỉnh Hà Giang

Bên cạnh đó, tập trung chỉ đạo giải quyết công tác bồi thường, hỗ trợ tái định cư bảo đảm kịp thời, đúng quy định để đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án. Tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong giải ngân vốn đầu tư công. Khẩn trương thẩm định, phê duyệt quyết định chủ trương đầu tư dự án, đẩy mạnh việc xây dựng, hoàn thiện quy hoạch địa phương.

Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, có chế tài xử lý nghiêm khắc chủ đầu tư, ban quản lý dự án, tổ chức, cá nhân gây khó khăn, cản trở, làm chậm tiến độ thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công.

Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Giang phụ trách chỉ đạo sâu sát các ban quản lý dự án chuyên ngành, tập trung đẩy nhanh tiến độ triển khai dự án trọng điểm và 3 Chương trình Mục tiêu quốc gia.

Bí thư, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, các ban quản lý trực thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Giang chịu trách nhiệm trước Ban Thường vụ Tỉnh ủy trong lãnh đạo, chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công đúng tiến độ quy định.

Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy tăng cường công tác kiểm tra, giám sát và xử lý nghiêm trách nhiệm đối với người đứng đầu, tổ chức, cá nhân thuộc thẩm quyền vi phạm các quy định về giải ngân vốn đầu tư công và thực hiện 3 Chương trình Mục tiêu quốc gia.

Lượt xem: 20
Tác giả: PV
Tin liên quan