Chủ nhật, 21/04/2024 - 02:33

HỘI NGHỊ ỔN ĐỊNH KINH TẾ VÀ CẠNH TRANH DOANH NGHIỆP - Ông Trịnh Minh Giang

"Làm rõ hơn những khái niệm trong kinh tế nền tảng" - Ông Trịnh Minh Giang, Chủ tịch VMCG.

*** 

HỘI NGHỊ ỔN ĐỊNH KINH TẾ VÀ CẠNH TRANH DOANH NGHIỆP 

Chủ đề: Ổn định kinh tế và nâng cao năng lực cạnh tranh doanh nghiệp trong bối cảnh mới 

Tổ chức: 8h-12h ngày 15/05/2019 tại Tầng 2, Nhà D, Nhà khách La Thành – 226 Vạn Phúc

Video liên quan