Thứ sáu, 12/07/2024 - 20:10
Tin mới

Bộ Tài chính công bố công khai quyết toán ngân sách năm 2022

Bộ Tài chính vừa ban hành Quyết định số 1085/QĐ-BTC công bố công khai quyết toán ngân sách năm 2022 của Bộ Tài chính.

Theo Quyết định số 1085/QĐ-BTC, kinh phí quyết toán trong năm 2022, nguồn ngân sách trong nước là 171.549 triệu đồng.

Về số dư kinh phí năm 2022 chuyển sang năm 2023: Nguồn ngân sách trong nước (kính phí giao thực hiện chế độ tự chủ/kinh phí thường xuyên, chi quản lý hành chính, số dư dự toán): (-) 171.549 triệu đồng.

Trước đó, Bộ Tài chính đã ban hành Quyết định số 769/QĐ-BTC và Quyết định số 770/QĐ-BTC về việc công bố công khai quyết toán ngân sách năm 2021, 2022 của Bộ Tài chính.

Tại Quyết định số 769/QĐ-BTC, Bộ Tài chính cho biết, số dư kinh phí năm 2021 chuyển sang năm 2022 gồm nguồn ngân sách trong nước là 2.692.304 triệu đồng; nguồn vốn viện trợ là 13.330 triệu đồng; nguồn phí được khấu trừ để lại là 789.697 triệu đồng.

Kinh phí quyết toán trong năm 2021 từ nguồn phí được khấu trừ để lại là 669.321 triệu đồng.

Tại Quyết định số 770/QĐ-BTC, Bộ Tài chính nêu rõ, kinh phí quyết toán trong năm 2022 như sau: nguồn ngân sách trong nước là 19.953.085 triệu đồng; nguồn vốn viện trợ 3.436 triệu đồng; nguồn phí được khấu trừ để lại là 647.548 triệu đồng.

Về kinh phí giảm trong năm, Bộ Tài chính cho biết, nguồn ngân sách trong nước là 832.844 triệu đồng; đã nộp ngân sách nhà nước 95 triệu đồng; còn phải nộp ngân sách nhà nước 1.523 triệu đồng; hủy dự toán tại Kho bạc Nhà nước là 831.224 triệu đồng.

Ngoài ra, số dư kinh phí năm 2022 chuyển sang năm 2023 như sau: nguồn ngân sách trong nước là 2.672.103 triệu đồng; nguồn vốn viện trợ là 11.168 triệu đồng; nguồn phí được khấu trừ để lại là 799.928 triệu đồng.

Lượt xem: 27
Nguồn:tapchitaichinh.vn Sao chép liên kết
Tin liên quan